Journal article Open Access

An isolated olistolith in the Ciucaş Conglomerates (Albian, Carpathian Bend)

JIPA, C. Dan

In the eastern part of the Ciucaș Mountains (Carpathian Bend area) an 18 m long limestone block was located. Unlike the numerous Albian Bucegi olistoliths included in shallow-waters shelf sediments, this is the first olistolith identified in the Albian deep sea fan sediments from the Carpathian Bend area. Structureless rudites are embedding the Ciucaș olistolith, suggesting that rudites and olistolith were transported together due to sediment gravity flow processes. Two Ciucaș olistolith provenance hypotheses are discussed including a local or a distal source area.

Files (12.4 MB)
Name Size
07_JIPA_CIUCAS_2016.pdf
md5:831ebf24d9c57dd12417d09b72cc758c
12.4 MB Download
 • Filipescu, M. (1953). Pozitia stratigrafică şi tectonică a calcarelor de la baza conglomeratelor de Zăganu. Rev. Univ. C.I. Parhon 2, 177-183.
 • Jipa, D. C., Ungureanu, C., Ion, G. (2013). Stratigraphy and tectonics of the uppermost Bucegi Conglomerate Formation (Albian, Eastern Carpathians, Romania). Geo-Eco-Marina, 19, 113-127.
 • Melinte-Dobrinescu, M.C., Jipa, D.C. (2005). Stratigraphy of the Lower Cretaceous Sediments from the Carpathian Bend Area, Romania. Acta Geologica Sinica, 81/6, 949-956.
 • Mihăilescu, N., Panin, N., Contescu, L., Jipa, D. (1967). Transport and sedimentation of the pebbles from the Albian conglomerate molasse from the Eastern Carpathians (Romania). Studii şi Cercetări de Geologie Geofizică şi Geografie 12, 231-237.
 • Murgeanu, G., Patrulius, D. (1963). Les conglomérates de Bucegi, formation de molasse mésocrétacée des Carpates Orientales. Association Géologique Karpato-Balkanique. VI-ème Congrès. Résumés des communications, 113-115.
 • Murgeanu, G., Patrulius, D., Contescu, L., Jipa, D., Mihăilescu, N., Panin, N. (1963). Stratigrafia și sedimentogeneza terenurilor cretacice din partea internă a Curburii Carpaţilor. Asociatia Geologică Carpato - Balcanică, Congresul V. Comunicări ştiinţifice. Secţia II Stratigrafie, III/2, 31-58.
 • Niculescu, R. M. (1986). Ciucaş. 14 - Munţii noștri. Editura Sport-Turism, 144 pp.
 • Olariu, C., Jipa, D. C., Steel, R., Melinte-Dobrinescu, M. C. (2014). Genetic significance of an Albian conglomerate clastic wedge, Eastern Carpathians (Romania), Sedimentary Geology 299, 42–59.
 • Patrulius, D, Panin, N., Panin, S. (1967). Sedimentogeneza formaţiunilor cretacice din Munţii Perşani şi împrejurimile Codlei (Curbura Carpaţilor). Dări de Seamă ale Şedinţelor Institutul de Geologie şi Geofizică, Bucureşti, LIV/3, 113-141.
 • Patrulius, D. (1963). Olistolitele Masivului Bucegi. Asociaţia Geologică Carpato-Balcanică. Congresul V. Comunicări ştiinţifice. Secţia II: stratigrafie III/2, 129-146.
 • Patrulius, D. (1969). Geologia Masivului Bucegi şi a Culoarului Dâmbovicioara, Editura Academiei Române, 321 pp
 • Patrulius, D., Dimitrescu, R., Codarcea, D. (Eds) (1966). Harta geologică scara 1:200,000, foaia 28 Braşov. Institutul Geologic, Bucureşti.
 • Popescu, Gr. (1958). Contributii la stratigrafia Flişului cretacic dintre valea Prahovei şi valea Buzaului cu privire specială asupra văii Teleajenului. Studii şi Cercetări de Geologie III/3-4, 159-199.
 • Preda, D.M. (1939). La nappe des conglomérates de Zăganu et de Ceahlau (nappe moldave). Bull. Soc. Roum. Géol. IV, 5-29.
 • Stanley, D. J., Hall, B. (1978). The Bucegi conglomerates: a Romanian Carpathian submarine slope deposit. Nature 276, 60-64.
 • Săndulescu, M. (1984). Geotectonica României. Editura tehnică. 335 pp.
4
2
views
downloads
All versions This version
Views 44
Downloads 22
Data volume 24.8 MB24.8 MB
Unique views 44
Unique downloads 22

Share

Cite as