Journal article Open Access

Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Lasu Strachocińskiego we Wrocławiu zebrane w latach 2003–2016

Wojciech T. Szczepański; Wiesław Szczepański; Szymon Czerwiński; Adam Woźniak


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.855294</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Wojciech T. Szczepański</creatorName>
   <affiliation>Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, Poland</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Wiesław Szczepański</creatorName>
   <affiliation>ul. Kościelna 34b/19, 41-103 Siemianowice Śląskie, Poland</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Szymon Czerwiński</creatorName>
   <affiliation>ul. Cegielniana 26, 62-600 Koło, Poland</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Adam Woźniak</creatorName>
   <affiliation>ul. Okińskiego 10/48, 02-115 Warszawa, Poland</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Lasu Strachocińskiego we Wrocławiu zebrane w latach 2003–2016</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2017</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Coleoptera, Cerambycidae, Poland, Lower Silesia, Wrocław, Strachociński Forest, new records</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2017-08-31</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/855294</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.855293</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;New data on the occurrence of 68 species of longhorn beetles from the Strachociński Forest in Wrocław are presented, including &lt;em&gt;Akimerus schaefferi&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Cortodera humeralis&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Phymatodes pusillus&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Exocentrus punctipennis&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Aegomorphus clavipes&lt;/em&gt; and T&lt;em&gt;etrops starkii&lt;/em&gt;. Nineteen of these species are new to the research area and six have been recorded in Wrocław for the first time. Hence, eighty-eight species are currently known from the Wrocław area.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
24
14
views
downloads
All versions This version
Views 2424
Downloads 1414
Data volume 47.5 MB47.5 MB
Unique views 2424
Unique downloads 1313

Share

Cite as