Journal article Open Access

Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Lasu Strachocińskiego we Wrocławiu zebrane w latach 2003–2016

Wojciech T. Szczepański; Wiesław Szczepański; Szymon Czerwiński; Adam Woźniak


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:cnt="http://www.w3.org/2011/content#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.855294">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.855294</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.855294"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Wojciech T. Szczepański</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, Poland</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Wiesław Szczepański</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>ul. Kościelna 34b/19, 41-103 Siemianowice Śląskie, Poland</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Szymon Czerwiński</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>ul. Cegielniana 26, 62-600 Koło, Poland</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Adam Woźniak</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>ul. Okińskiego 10/48, 02-115 Warszawa, Poland</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Lasu Strachocińskiego we Wrocławiu zebrane w latach 2003–2016</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2017</dct:issued>
  <dcat:keyword>Coleoptera, Cerambycidae, Poland, Lower Silesia, Wrocław, Strachociński Forest, new records</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2017-08-31</dct:issued>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/855294"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/855294</skos:notation>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.855293"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;New data on the occurrence of 68 species of longhorn beetles from the Strachociński Forest in Wrocław are presented, including &lt;em&gt;Akimerus schaefferi&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Cortodera humeralis&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Phymatodes pusillus&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Exocentrus punctipennis&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Aegomorphus clavipes&lt;/em&gt; and T&lt;em&gt;etrops starkii&lt;/em&gt;. Nineteen of these species are new to the research area and six have been recorded in Wrocław for the first time. Hence, eighty-eight species are currently known from the Wrocław area.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:rights>
     <dct:RightsStatement rdf:about="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">
      <rdfs:label>Creative Commons Attribution 4.0 International</rdfs:label>
     </dct:RightsStatement>
    </dct:rights>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.855294"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
52
23
views
downloads
All versions This version
Views 5252
Downloads 2323
Data volume 78.1 MB78.1 MB
Unique views 5252
Unique downloads 2222

Share

Cite as