Journal article Open Access

Change of body balance in dancers during two years training

Tomaszewski, Paweł; Szulc, Adam; Buśko, Krzysztof

Tomaszewski P., Szulc A., Buśko K. Change of body balance in dancers during two years training. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(8):39-45 eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.841775

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2017;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 1.07.2017. Revised 2.08.2017. Accepted: 7.08.2017.

 

Zmiana równowagi ciała u tancerzy po dwuletnim cyklu szkoleniowym

 

Change of body balance in dancers during two years training

 

 

Tomaszewski Paweł1, Szulc Adam2, Buśko Krzysztof 3

 

 

1 Student, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska

2 Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska

3 Zakład Biomechaniki, Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska

1 MSc Student, Faculty of Physical Education, Health and Tourism, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland

2 Institute of Physical Education, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland

3 Department of Biomechanics, Institute of Sport, Warsaw, Poland

 

 

Buśko Krzysztof, dr hab. prof. nadzw.

Zakład Biomechaniki, Instytut Sportu, Warszawa, Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa

Tel. 22 5699951

krzysztof.busko@ukw.edu.pl

 

 

Słowa kluczowe: taniec, posturografia

 

Keywords: dance, posturography

 

 

Streszczenie

Celem pracy była ocena równowagi ciała osób uprawiających taniec po dwóch latach treningu. W badaniach uczestniczyło 16 tancerzy zespołu pieśni i tańca Ziemia Bydgoska. W celu oceny równowagi ciała wykonano dwukrotnie dwa testy stabilometryczne (oczy otwarte, oczy zamknięte) na platformie stabilometrycznej Sigma w odstępie dwóch lat. Mierzono zmiany położenia COP (Center of Pressure). Testy z oczami otwartymi i z oczami zamkniętymi wypadły zdecydowanie lepiej w pierwszym pomiarze w porównaniu z pomiarem II wykonanym po dwóch latach. Większe różnice wszystkich parametrów obserwowano w teście oczy otwarte w porównaniu z testem oczy zamknięte po upływie dwóch lat. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że po dwuletnim cyklu uprawiania tańca zdolności do utrzymania równowagi ciała uległy pogorszeniu.

 

Abstract

The purpose of the study was to evaluate the body balance in persons who practice the dance during two years of training. The study involved 16 dancers of Bydgoszcz's song and dance team. In order to assess body balance, two stabilometric tests (eyes open, eyes closed) were performed on a Sigma stabilometer platform at intervals of two-years. Change of sways of the Centre of Pressure (COP) was measured during 30 second. Tests with open eyes and closed eyes were significantly better in the first measurement compared to the second measurement after two years. More differences were observed in the test eyes open compared to test eyes closed after two years. Based on the obtained results it can be stated that after two years of dance practice the ability to maintain balance of body has deteriorated.

Files (215.6 kB)
Name Size
4685.pdf
md5:27a29b9f48c06bd34cb9488f360a38ea
215.6 kB Download
14
12
views
downloads
All versions This version
Views 1414
Downloads 1212
Data volume 2.6 MB2.6 MB
Unique views 1414
Unique downloads 1212

Share

Cite as