Book Open Access

Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини

Боровик, Андрій; Borovyk, Andrii


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Боровик, Андрій</dc:creator>
 <dc:creator>Borovyk, Andrii</dc:creator>
 <dc:date>2017-07-31</dc:date>
 <dc:description>Монографія присвячена дослідженню теоретичних та практичних проблем спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини. Проаналізовано понятійний апарат дослі-джуваного «заохочувального» інституту і його відповідність основним принципам кримінального права та міжнародно-правовим стандартам. Зважаючи на зарубіжний досвід, сформульовано пропозиції з удоско-налення чинного кримінального законодавства України в частині, яка визначає порядок, умови і підстави застосування звільнення від кри-мінальної відповідальності за корупційні злочини. Робота становить інтерес для працівників правоохоронних органів, науковців, аспірантів (ад’юнктів), курсантів, студентів та викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, кого цікавлять проблеми кримінального права.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/836610</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.836610</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:836610</dc:identifier>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.836609</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:subject>корупційні злочини</dc:subject>
 <dc:subject>звільнення від кримінальної відповідальності</dc:subject>
 <dc:subject>інституту звільнення від кримінальної відповідальності</dc:subject>
 <dc:subject>Corruption crimes</dc:subject>
 <dc:subject>criminal liability</dc:subject>
 <dc:subject>принципи кримінального права</dc:subject>
 <dc:subject>заохочувальні норми</dc:subject>
 <dc:subject>Institute of release from criminal liability</dc:subject>
 <dc:title>Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/book</dc:type>
 <dc:type>publication-book</dc:type>
</oai_dc:dc>
384
5,090
views
downloads
All versions This version
Views 384384
Downloads 5,0905,089
Data volume 11.2 GB11.2 GB
Unique views 358358
Unique downloads 4,9144,913

Share

Cite as