Book Open Access

Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини

Боровик, Андрій; Borovyk, Andrii


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.836610</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Боровик, Андрій</creatorName>
   <givenName>Андрій</givenName>
   <familyName>Боровик</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Borovyk, Andrii</creatorName>
   <givenName>Andrii</givenName>
   <familyName>Borovyk</familyName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2017</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>корупційні злочини</subject>
  <subject>звільнення від кримінальної відповідальності</subject>
  <subject>інституту звільнення від кримінальної відповідальності</subject>
  <subject>Corruption crimes</subject>
  <subject>criminal liability</subject>
  <subject>принципи кримінального права</subject>
  <subject>заохочувальні норми</subject>
  <subject>Institute of release from criminal liability</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2017-07-31</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Book</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/836610</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.836609</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Монографія присвячена дослідженню теоретичних та практичних проблем спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини. Проаналізовано понятійний апарат дослі-джуваного &amp;laquo;заохочувального&amp;raquo; інституту і його відповідність основним принципам кримінального права та міжнародно-правовим стандартам. Зважаючи на зарубіжний досвід, сформульовано пропозиції з удоско-налення чинного кримінального законодавства України в частині, яка визначає порядок, умови і підстави застосування звільнення від кри-мінальної відповідальності за корупційні злочини.&amp;nbsp;Робота становить інтерес для працівників правоохоронних органів, науковців, аспірантів (ад&amp;rsquo;юнктів), курсантів, студентів та викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, кого цікавлять проблеми кримінального права.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
384
5,090
views
downloads
All versions This version
Views 384384
Downloads 5,0905,089
Data volume 11.2 GB11.2 GB
Unique views 358358
Unique downloads 4,9144,913

Share

Cite as