Book Open Access

Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини

Боровик, Андрій; Borovyk, Andrii


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.836610">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.836610</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.836610"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Боровик, Андрій</foaf:name>
    <foaf:givenName>Андрій</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Боровик</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Borovyk, Andrii</foaf:name>
    <foaf:givenName>Andrii</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Borovyk</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2017</dct:issued>
  <dcat:keyword>корупційні злочини</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>звільнення від кримінальної відповідальності</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>інституту звільнення від кримінальної відповідальності</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Corruption crimes</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>criminal liability</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>принципи кримінального права</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>заохочувальні норми</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Institute of release from criminal liability</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2017-07-31</dct:issued>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/836610"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/836610</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.836609"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Монографія присвячена дослідженню теоретичних та практичних проблем спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини. Проаналізовано понятійний апарат дослі-джуваного &amp;laquo;заохочувального&amp;raquo; інституту і його відповідність основним принципам кримінального права та міжнародно-правовим стандартам. Зважаючи на зарубіжний досвід, сформульовано пропозиції з удоско-налення чинного кримінального законодавства України в частині, яка визначає порядок, умови і підстави застосування звільнення від кри-мінальної відповідальності за корупційні злочини.&amp;nbsp;Робота становить інтерес для працівників правоохоронних органів, науковців, аспірантів (ад&amp;rsquo;юнктів), курсантів, студентів та викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, кого цікавлять проблеми кримінального права.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.836610"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL>https://doi.org/10.5281/zenodo.836610</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>2201449</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL>https://zenodo.org/record/836610/files/monograf_borovyk.pdf</dcat:downloadURL>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
384
5,090
views
downloads
All versions This version
Views 384384
Downloads 5,0905,089
Data volume 11.2 GB11.2 GB
Unique views 358358
Unique downloads 4,9144,913

Share

Cite as