Journal article Open Access

Kim są polscy humaniści cyfrowi?

Maryl, Maciej


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Werla, M., Maryl, M., oprac. (2014) Humanistyczne projekty cyfrowe w Polsce (raport z ankiety), Poznań-Warszawa. DOI: 10.5281/zenodo.437438</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Maryl, M. (2014) "F5: odświeżanie filologii Teksty Drugie 2 (146): 9-20.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Anne Burdick, Johanna Drucker, Peter Lunenfeld, Todo Presner, Jeffrey Schnapp (2012) Digital_Humanities, The MIT Press, Cambridge.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Todd Presner, Digital Humanities 2.0: A Report on Knowledge. OpenStax CNX. 8 cze 2010 http://cnx.org/contents/2742bb37-7c47-4bee-bb34-0f35bda760f3@6</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Svensson, Patrik (2010) "The Landscape of Digital Humanities" Digital Humanities Quarterly 4.1 http://digitalhumanities.org:8081/dhq/vol/4/1/000080/000080.html</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Tara McPherson, "Introduction: Media Studies and the Digital Humanities". Cinema Journal 48:2 (Winter 2009), 119-120.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Cathy N. Davidson "Humanities 2.0: Promise, Perils, Predictions". Publications of the Modern Language Association of America (PMLA) 123:3 (2008).</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">David M. Berry, The Computational Turn: Thinking About the Digital Humanities, Culture Machine, vol. 12 (2011), https://www.culturemachine.net/index.php/cm/article/view/440/470.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Richard Rogers, Digital methods. MIT press, 2013.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Alan Liu, Where Is Cultural Criticism in the Digital Humanities, W Debates in the Digital Humanities, red. Matthew K. Gold, University of Minnesota Press, 2012.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Daniel Allington, Sarah Brouillette, David Golumbia, Neoliberal Tools (and Archives): A Political History of Digital Humanities, Los Angeles Review of Books, May 1 2016 - https://lareviewofbooks.org/article/neoliberal-tools-archives-political-history-digital-humanities/#!</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Martyna Barczuk i Jerzy Tyszkiewicz "Magik - nowoczesne narzędzie dla badacza literatury", Teksty Drugie, 2007 nr 3 (105), s. 224-228.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Costis Dallas, Nephelie Chatzidiakou, Maciej Maryl, Agiatis Bernardou, Claire Clivaz, John Cunningham, Meredith Dabek, i in. "Europejski sondaż praktyk cyfrowych w humanistyce i naukach o sztuce. Najważniejsze wyniki (wersja Polska)", przeł. Maciej Maryl, 30 Października 2016. doi:10.5281/zenodo.259522.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">digital humanities</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">humanistyka cyfrowa</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Digital Methods and Practices Observatory</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">DiMPO</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">DARIAH</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">digitalisation</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">methodology</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">survey</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200120162531.0</controlfield>
 <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Artykuł napisany w ramach prac Digital Methods and Practices Observatory (DiMPO), Grupy Roboczej DARIAH-ERIC. Dziękuję Nephelie Chatzidiakou (Digital Curation Unit, IMIS-Athena Research Centre) za wstępne przetworzenie wyników.</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">829932</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">628165</subfield>
  <subfield code="z">md5:be50cbe13edd2179ca517ec06c5368e5</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/829932/files/Maryl 2017 Kim są polscy humaniści cyfrowi.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2017-03-31</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="p">user-chc</subfield>
  <subfield code="p">user-dariah</subfield>
  <subfield code="p">user-dimpo</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:829932</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="c">286-300</subfield>
  <subfield code="n">1</subfield>
  <subfield code="p">Teksty Drugie</subfield>
  <subfield code="v">163</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-2639-041X</subfield>
  <subfield code="a">Maryl, Maciej</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kim są polscy humaniści cyfrowi?</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-chc</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-dariah</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-dimpo</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Who Are Polish Digital Humanists?&lt;br&gt;
To sketch a profile of Polish digital humanists, Maryl draws on the results of a European&lt;br&gt;
survey on scholarly practices and digital needs in the arts and humanities. This survey&lt;br&gt;
was conducted in 2014 and 2015 by the Digital Methods and Practices Observatory&lt;br&gt;
(DiMPO), a working group of the European consortium DARIAH. The results are analysed&lt;br&gt;
in the context of the concept of waves of digital humanities: the first wave is simple&lt;br&gt;
digitization, the second entails the use of advanced digital methods, the third harnesses&lt;br&gt;
critical reflection on the epistemology of digital instruments. Maryl proposes to classify&lt;br&gt;
digital humanists by placing them on different points on a spectrum, from those using&lt;br&gt;
basic tools to the most advanced users.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">issn</subfield>
  <subfield code="i">isPartOf</subfield>
  <subfield code="a">0867-0633</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isSupplementedBy</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.259522</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">references</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.437438</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.18318/td.2017.1.24</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
</record>