Journal article Open Access

Teksty elektroniczne w działaniu: typologia gatunków blogowych

Maryl, Maciej; Niewiadomski, Krzysztof; Kidawa, Maciej

Streszczenie

Tekst prezentuję typologię gatunków blogowych opracowaną na podstawie empirycznej analizy 322 popularnych blogów, zebranych z różnych serwisów i list rankingowych. W analizie wykorzystano koncepcję gatunku jako czynności społecznej (Miller 1994), koncentrując się na następujących aspektach: (1) przedmiot wypowiedzi czyli nagląca potrzeba retoryczna; (2) autor i komunikacja czyli aspekt społecznościowy; (3) spójność gatunkowa. Wyróżniono następujące gatunki (szczegółowo omawiane w tekście): krytyka, porada, diarystyka, modelowanie, refleksja, informacja, filtr, fikcjonalność.

Abstract

This article presents an empirically generated typology of weblog genres based on the analysis of 322 popular Polish blogs. The analysis was informed by Carolyn Miller’s (1994) concept of genre as social action and was focused on three aspects: (1) subject of utterance or exigence; (2) author and communication; (3) genre coherence. Following genres were identified and discussed in detail: criticism, advice, diaries, modelling, reflection, information, filter, fictionality.

Artykuł powstał w ramach projektu "Blog jako nowa forma piśmiennictwa multimedialnego", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2012-2014 (nr grantu 2011/03/N/HS2/06232).
Files (343.9 kB)
Name Size
Maryl, Niewiadomski i Kidawa 2016 Teksty elektroniczne w działaniu .pdf
md5:96ca7a057536eb94e6e8e40fdbfa84c8
343.9 kB Download
 • Baran Tomasz, Miotk Anna (2013), Blogerzy w Polsce 2013. Znajomość – wizerunek – znaczenie, Ogólnopolski Panel Badawczy ARIADNA, [online] http://pbi.org.pl/aktualnosci/Blogerzy%20w%20Polsce%202013%20(18kwi13).pdf [dostęp: 27.09.2015].

 • Budzyńska-Daca, Agnieszka (2011), Debaty konkursowe i telewizyjne debaty przedwyborcze – problemy dispositio w dwóch realizacjach gatunkowych, "Forum Artis Rhetoricae" Nr 2(25).

 • Cywińska-Milonas Maria (2002), Blogi (ujęcie psychologiczne) [w:] Liternet. Literatura i internet, red. P. Marecki, Rabid, Kraków.

 • Gumkowska Anna, Maryl Maciej, Toczyski Piotr (2009), Blog to… blog. Blogi oczyma blogerów. Raport z badania jakościowego zrealizowanego przez IBL PAN i Gazeta.pl [w:] Tekst w sieci 2, red. A. Gumkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

 • Freelon Deen G. (2010), ReCal: Intercoder Reliability Calculation as a Web Service, "International Journal of Internet Science", nr 5 (1), [online] http://www.ijis.net/ijis5_1/ijis5_1_freelon.pdf [dostęp: 31.10.2015].

 • Lonkila Markku (1995), Grounded theory as an emerging paradigm for computer-assisted qualitative data analysis, [in:] Computer-Aided Qualitative Data Analysis: Theory, Methods and Practice, red. U. Kelle, Sage Publications, London.

 • Maryl Maciej (2013), Blog jako "dziennik elektroniczny". Analiza genologiczna blogów pisarzy, "Zagadnienia Rodzajów Literackich" nr 56 (112), z. 2.

 • Maryl Maciej (2015), Życie literackie w sieci. Pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa.

 • Maryl Maciej (2016) "Startup literacki. Blog a powieść w odcinkach na przykładzie pierwowzoru Cwaniar Sylwii Chutnik" W: Teksty kultury uczestnictwa. Red. Dąbrówka, A., Maryl, M., Wójtowicz, A., Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN. DOI: 10.18318/978-83-65573-14-8.5

 • Maryl Maciej (2016) "Tworzenie typologii gatunków piśmiennictwa multimedialnego na przykładzie blogów – propozycja metodologiczna" w: Metody badań online. Red. Piotr Siuda. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra. DOI: 10.5281/zenodo.829917

 • Maryl Maciej, Niewiadomski Krzysztof (2013), Blog = Książka? Empiryczne badanie potocznej kategoryzacji blogów, "Przegląd Humanistyczny" nr 4.

 • Maryl Maciej, Niewiadomski Krzysztof, Kidawa Maciej (2016), Empirically Generated Typology of Weblog Genres, "CLCWeb: Comparative Literature and Culture", 18.2., June.

 • Miller Carolyn R. (1994), Genre as Social Action [in:] Genre and the New Rhetoric, ed. A. Freedman, P. Medway, Taylor & Francis, London.

 • Miller Carolyn R., Shepherd Dawn (2004), Blogging as Social Action: A Genre Analysis of the Weblog [in:] Into the blogosphere: Rhetoric, community, and the culture of weblogs, ed. L. Gurak, S. Antonijevic, L. Johnson, C. Ratliff, J. Reymann, Minneapolis: University of Minnesota Libraries, Minneapolis, [online] http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/ [dostęp: 10.06.2013].

 • Frankfort-Nachmias Chavas, Nachmias David (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, przeł. E. Hornowska, Zysk i s-ka, Poznań.

378
339
views
downloads
All versions This version
Views 378381
Downloads 339341
Data volume 116.6 MB117.3 MB
Unique views 338341
Unique downloads 302304

Share

Cite as