Book section Open Access

Tekstów świat. Przyczynek do makroanalitycznej monografii czasopisma literaturoznawczego

Maryl, Maciej


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">M.L. Jockers Macroanalysis: Digital Methods and Literary History, University of Illinois Press, Urbana 2013</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">F. Moretti Wykresy, mapy, drzewa. Abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury, przeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, Wydawnictwo UJ, Kraków 2016.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">H. Long and R. J. So''Network Analysis and the Sociology of Modernism" boundary 2 2013 nr 40(2):147-182.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">H. Long and R, J. So (2013b) ''Network Science and Literary History" Leonardo 2013 nr 3(46), 274-274.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">M. Eder "Słowa znaczące, słowa kluczowe, słowozbiory – o statystycznych metodach wyszukiwania wyrazów istotnych", Przegląd Humanistyczny 2016 nr 3.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">A. Goldstone, T. Underwood, "What Can Topic Models of PMLA Teach Us About the History of Literary Scholarship?" Journal of Digital Humaniteis 2012 nr 1</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">A. Goldstone and T. Underwood, "The Quiet Transformations of Literary Studies: What Thirteen Thousand Scholars Could Tell Us." New Literary History 2014 nr 3 (Summer): 359–84.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">V.D. Blondel, J.-L. Guillaume, R. Lambiotte, E. Lefebvre Fast Unfolding of Communities in Large Networks, "Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment" 2008 nr 10 http://arxiv.org/pdf/0803.0476v2.pdf (27.09.2015)</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">makroanaliza</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">macroanalysis</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">distant reading</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Teksty Drugie</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">metadata</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Polish literature</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200710080514.0</controlfield>
 <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2015–2018. Projekt: "Polska
Bibliografia Literacka – laboratorium wiedzy o współczesnej kulturze polskiej" NR
0061 / NPRH3 / H11 / 82 / 2014.</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">829923</controlfield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences</subfield>
  <subfield code="4">edt</subfield>
  <subfield code="a">Nasiłowska, Anna</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences</subfield>
  <subfield code="4">edt</subfield>
  <subfield code="a">Łapiński, Zdzisław</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">2659604</subfield>
  <subfield code="z">md5:083a763dd7197dd8a42ca7aeec270fb2</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/829923/files/Maryl 2016 Tekstów świat.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2016-12-06</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="p">user-chc</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:829923</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-2639-041X</subfield>
  <subfield code="a">Maryl, Maciej</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Tekstów świat. Przyczynek do makroanalitycznej monografii czasopisma literaturoznawczego</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-chc</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Niniejsza praca ma na celu wstępne zarysowanie monografii &amp;bdquo;Tekst&amp;oacute;w Drugich&amp;rdquo; przy zastosowaniu metod makroanalitycznych. Tekst skupia się na możliwościach wykorzystania metadanych o tekstach kultury (czyli bibliografii oraz wynik&amp;oacute;w statystycznych analiz&lt;br&gt;
samych tekst&amp;oacute;w). Autor pr&amp;oacute;buje&amp;nbsp;w jednym tekście połączyć r&amp;oacute;żnorodne, opisane wyżej podejścia &amp;ndash; a zatem zebrać i zinterpretować dane literaturoznawcze i wykorzystać je do przedstawienia wstępnej monografii czasopisma. Celem dalekosiężnym jest refleksja nad dalszym wykorzystaniem takich metod do analizy proces&amp;oacute;w życia literackiego, a w szczeg&amp;oacute;lności przemian kierunk&amp;oacute;w refleksji literaturoznawczej w Polsce. W niniejszym tekście autor kolejno:&amp;nbsp;1) opisuje statystycznie ćwierćwiecze &amp;bdquo;Tekst&amp;oacute;w Drugich&amp;rdquo;, wskazując pewne trendy w skali makro; 2) bada najważniejsze odniesienia autor&amp;oacute;w artykuł&amp;oacute;w i na ich podstawie zbudować model grup intelektualnych w historii pisma; 3) kreśli perspektywy analizy tematycznej &amp;bdquo;Tekst&amp;oacute;w Drugich&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">isbn</subfield>
  <subfield code="i">isPartOf</subfield>
  <subfield code="a">978-83-65573-35-3</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.829922</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="g">443-462</subfield>
  <subfield code="b">Wydawnictwo IBL</subfield>
  <subfield code="a">Warsaw, Poland</subfield>
  <subfield code="z">978-83-65573-35-3</subfield>
  <subfield code="t">Projekt na daleką metę. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.829923</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">section</subfield>
 </datafield>
</record>
176
117
views
downloads
All versions This version
Views 176176
Downloads 117117
Data volume 311.2 MB311.2 MB
Unique views 154154
Unique downloads 112112

Share

Cite as