Book section Open Access

Tekstów świat. Przyczynek do makroanalitycznej monografii czasopisma literaturoznawczego

Maryl, Maciej


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:contributor>Nasiłowska, Anna</dc:contributor>
 <dc:contributor>Łapiński, Zdzisław</dc:contributor>
 <dc:creator>Maryl, Maciej</dc:creator>
 <dc:date>2016-12-06</dc:date>
 <dc:description>Niniejsza praca ma na celu wstępne zarysowanie monografii „Tekstów Drugich” przy zastosowaniu metod makroanalitycznych. Tekst skupia się na możliwościach wykorzystania metadanych o tekstach kultury (czyli bibliografii oraz wyników statystycznych analiz
samych tekstów). Autor próbuje w jednym tekście połączyć różnorodne, opisane wyżej podejścia – a zatem zebrać i zinterpretować dane literaturoznawcze i wykorzystać je do przedstawienia wstępnej monografii czasopisma. Celem dalekosiężnym jest refleksja nad dalszym wykorzystaniem takich metod do analizy procesów życia literackiego, a w szczególności przemian kierunków refleksji literaturoznawczej w Polsce. W niniejszym tekście autor kolejno: 1) opisuje statystycznie ćwierćwiecze „Tekstów Drugich”, wskazując pewne trendy w skali makro; 2) bada najważniejsze odniesienia autorów artykułów i na ich podstawie zbudować model grup intelektualnych w historii pisma; 3) kreśli perspektywy analizy tematycznej „Tekstów Drugich”.</dc:description>
 <dc:description>Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2015–2018. Projekt: "Polska
Bibliografia Literacka – laboratorium wiedzy o współczesnej kulturze polskiej" NR
0061 / NPRH3 / H11 / 82 / 2014.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/829923</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.829923</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:829923</dc:identifier>
 <dc:publisher>Wydawnictwo IBL</dc:publisher>
 <dc:relation>isbn:978-83-65573-35-3</dc:relation>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.829922</dc:relation>
 <dc:relation>url:https://zenodo.org/communities/chc</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:subject>makroanaliza</dc:subject>
 <dc:subject>macroanalysis</dc:subject>
 <dc:subject>distant reading</dc:subject>
 <dc:subject>Teksty Drugie</dc:subject>
 <dc:subject>metadata</dc:subject>
 <dc:subject>Polish literature</dc:subject>
 <dc:title>Tekstów świat. Przyczynek do makroanalitycznej monografii czasopisma literaturoznawczego</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/bookPart</dc:type>
 <dc:type>publication-section</dc:type>
</oai_dc:dc>
176
117
views
downloads
All versions This version
Views 176176
Downloads 117117
Data volume 311.2 MB311.2 MB
Unique views 154154
Unique downloads 112112

Share

Cite as