Book section Open Access

Tekstów świat. Przyczynek do makroanalitycznej monografii czasopisma literaturoznawczego

Maryl, Maciej


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "description": "<p>Niniejsza praca ma na celu wst\u0119pne zarysowanie monografii &bdquo;Tekst&oacute;w Drugich&rdquo; przy zastosowaniu metod makroanalitycznych. Tekst skupia si\u0119 na mo\u017cliwo\u015bciach wykorzystania metadanych o tekstach kultury (czyli bibliografii oraz wynik&oacute;w statystycznych analiz<br>\nsamych tekst&oacute;w). Autor pr&oacute;buje&nbsp;w jednym tek\u015bcie po\u0142\u0105czy\u0107 r&oacute;\u017cnorodne, opisane wy\u017cej podej\u015bcia &ndash; a zatem zebra\u0107 i zinterpretowa\u0107 dane literaturoznawcze i wykorzysta\u0107 je do przedstawienia wst\u0119pnej monografii czasopisma. Celem dalekosi\u0119\u017cnym jest refleksja nad dalszym wykorzystaniem takich metod do analizy proces&oacute;w \u017cycia literackiego, a w szczeg&oacute;lno\u015bci przemian kierunk&oacute;w refleksji literaturoznawczej w Polsce. W niniejszym tek\u015bcie autor kolejno:&nbsp;1) opisuje statystycznie \u0107wier\u0107wiecze &bdquo;Tekst&oacute;w Drugich&rdquo;, wskazuj\u0105c pewne trendy w skali makro; 2) bada najwa\u017cniejsze odniesienia autor&oacute;w artyku\u0142&oacute;w i na ich podstawie zbudowa\u0107 model grup intelektualnych w historii pisma; 3) kre\u015bli perspektywy analizy tematycznej &bdquo;Tekst&oacute;w Drugich&rdquo;.</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "affiliation": "Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-2639-041X", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Maryl, Maciej"
  }
 ], 
 "headline": "Tekst\u00f3w \u015bwiat. Przyczynek do makroanalitycznej monografii czasopisma literaturoznawczego", 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "datePublished": "2016-12-06", 
 "keywords": [
  "makroanaliza", 
  "macroanalysis", 
  "distant reading", 
  "Teksty Drugie", 
  "metadata", 
  "Polish literature"
 ], 
 "url": "https://zenodo.org/record/829923", 
 "contributor": [
  {
   "affiliation": "Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Nasi\u0142owska, Anna"
  }, 
  {
   "affiliation": "Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences", 
   "@type": "Person", 
   "name": "\u0141api\u0144ski, Zdzis\u0142aw"
  }
 ], 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.829923", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.829923", 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "name": "Tekst\u00f3w \u015bwiat. Przyczynek do makroanalitycznej monografii czasopisma literaturoznawczego"
}
167
116
views
downloads
All versions This version
Views 167167
Downloads 116116
Data volume 308.5 MB308.5 MB
Unique views 148148
Unique downloads 111111

Share

Cite as