Book section Open Access

Tekstów świat. Przyczynek do makroanalitycznej monografii czasopisma literaturoznawczego

Maryl, Maciej


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/51797c6d-c796-4d4e-95ac-9267552c9f7e/Maryl%202016%20Tekst%C3%B3w%20%C5%9Bwiat.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:083a763dd7197dd8a42ca7aeec270fb2", 
   "bucket": "51797c6d-c796-4d4e-95ac-9267552c9f7e", 
   "key": "Maryl 2016 Tekst\u00f3w \u015bwiat.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 2659604
  }
 ], 
 "owners": [
  27677
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.829923", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 112.0, 
  "unique_views": 154.0, 
  "views": 176.0, 
  "version_views": 176.0, 
  "unique_downloads": 112.0, 
  "version_unique_views": 154.0, 
  "volume": 311173668.0, 
  "version_downloads": 117.0, 
  "downloads": 117.0, 
  "version_volume": 311173668.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.829923", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.829922", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/51797c6d-c796-4d4e-95ac-9267552c9f7e", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.829922.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/829923", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/829923", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.829923.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/829923"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.829922", 
 "created": "2017-07-15T21:02:06.952588+00:00", 
 "updated": "2020-07-10T08:05:14.453211+00:00", 
 "conceptrecid": "829922", 
 "revision": 6, 
 "id": 829923, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "part_of": {
   "pages": "443-462", 
   "title": "Projekt na dalek\u0105 met\u0119. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi."
  }, 
  "doi": "10.5281/zenodo.829923", 
  "description": "<p>Niniejsza praca ma na celu wst\u0119pne zarysowanie monografii &bdquo;Tekst&oacute;w Drugich&rdquo; przy zastosowaniu metod makroanalitycznych. Tekst skupia si\u0119 na mo\u017cliwo\u015bciach wykorzystania metadanych o tekstach kultury (czyli bibliografii oraz wynik&oacute;w statystycznych analiz<br>\nsamych tekst&oacute;w). Autor pr&oacute;buje&nbsp;w jednym tek\u015bcie po\u0142\u0105czy\u0107 r&oacute;\u017cnorodne, opisane wy\u017cej podej\u015bcia &ndash; a zatem zebra\u0107 i zinterpretowa\u0107 dane literaturoznawcze i wykorzysta\u0107 je do przedstawienia wst\u0119pnej monografii czasopisma. Celem dalekosi\u0119\u017cnym jest refleksja nad dalszym wykorzystaniem takich metod do analizy proces&oacute;w \u017cycia literackiego, a w szczeg&oacute;lno\u015bci przemian kierunk&oacute;w refleksji literaturoznawczej w Polsce. W niniejszym tek\u015bcie autor kolejno:&nbsp;1) opisuje statystycznie \u0107wier\u0107wiecze &bdquo;Tekst&oacute;w Drugich&rdquo;, wskazuj\u0105c pewne trendy w skali makro; 2) bada najwa\u017cniejsze odniesienia autor&oacute;w artyku\u0142&oacute;w i na ich podstawie zbudowa\u0107 model grup intelektualnych w historii pisma; 3) kre\u015bli perspektywy analizy tematycznej &bdquo;Tekst&oacute;w Drugich&rdquo;.</p>", 
  "contributors": [
   {
    "affiliation": "Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences", 
    "type": "Editor", 
    "name": "Nasi\u0142owska, Anna"
   }, 
   {
    "affiliation": "Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences", 
    "type": "Editor", 
    "name": "\u0141api\u0144ski, Zdzis\u0142aw"
   }
  ], 
  "title": "Tekst\u00f3w \u015bwiat. Przyczynek do makroanalitycznej monografii czasopisma literaturoznawczego", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "notes": "Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy\u017cszego\npod nazw\u0105 \"Narodowy Program Rozwoju Humanistyki\" w latach 2015\u20132018. Projekt: \"Polska\nBibliografia Literacka \u2013 laboratorium wiedzy o wsp\u00f3\u0142czesnej kulturze polskiej\" NR\n0061 / NPRH3 / H11 / 82 / 2014.", 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "829922"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "829923"
     }
    }
   ]
  }, 
  "imprint": {
   "publisher": "Wydawnictwo IBL", 
   "place": "Warsaw, Poland", 
   "isbn": "978-83-65573-35-3"
  }, 
  "communities": [
   {
    "id": "chc"
   }
  ], 
  "references": [
   "M.L. Jockers Macroanalysis: Digital Methods and Literary History, University of Illinois Press, Urbana 2013", 
   "F. Moretti Wykresy, mapy, drzewa. Abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury, prze\u0142. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, Wydawnictwo UJ, Krak\u00f3w 2016.", 
   "H. Long and R. J. So''Network Analysis and the Sociology of Modernism\" boundary 2 2013 nr 40(2):147-182.", 
   "H. Long and R, J. So (2013b) ''Network Science and Literary History\" Leonardo 2013 nr 3(46), 274-274.", 
   "M. Eder \"S\u0142owa znacz\u0105ce, s\u0142owa kluczowe, s\u0142owozbiory \u2013 o statystycznych metodach wyszukiwania wyraz\u00f3w istotnych\", Przegl\u0105d Humanistyczny 2016 nr 3.", 
   "A. Goldstone, T. Underwood, \"What Can Topic Models of PMLA Teach Us About the History of Literary Scholarship?\" Journal of Digital Humaniteis 2012 nr 1", 
   "A. Goldstone and T. Underwood, \"The Quiet Transformations of Literary Studies: What Thirteen Thousand Scholars Could Tell Us.\" New Literary History 2014 nr 3 (Summer): 359\u201384.", 
   "V.D. Blondel, J.-L. Guillaume, R. Lambiotte, E. Lefebvre Fast Unfolding of Communities in Large Networks, \"Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment\" 2008 nr 10 http://arxiv.org/pdf/0803.0476v2.pdf (27.09.2015)"
  ], 
  "keywords": [
   "makroanaliza", 
   "macroanalysis", 
   "distant reading", 
   "Teksty Drugie", 
   "metadata", 
   "Polish literature"
  ], 
  "publication_date": "2016-12-06", 
  "creators": [
   {
    "orcid": "0000-0002-2639-041X", 
    "affiliation": "Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences", 
    "name": "Maryl, Maciej"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "section", 
   "type": "publication", 
   "title": "Book section"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "isbn", 
    "identifier": "978-83-65573-35-3", 
    "relation": "isPartOf"
   }, 
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.829922", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
176
117
views
downloads
All versions This version
Views 176176
Downloads 117117
Data volume 311.2 MB311.2 MB
Unique views 154154
Unique downloads 112112

Share

Cite as