Book section Open Access

Tekstów świat. Przyczynek do makroanalitycznej monografii czasopisma literaturoznawczego

Maryl, Maciej


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Wydawnictwo IBL", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.829923", 
 "ISBN": "978-83-65573-35-3", 
 "container_title": "Projekt na dalek\u0105 met\u0119. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi.", 
 "title": "Tekst\u00f3w \u015bwiat. Przyczynek do makroanalitycznej monografii czasopisma literaturoznawczego", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2016, 
    12, 
    6
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Niniejsza praca ma na celu wst\u0119pne zarysowanie monografii &bdquo;Tekst&oacute;w Drugich&rdquo; przy zastosowaniu metod makroanalitycznych. Tekst skupia si\u0119 na mo\u017cliwo\u015bciach wykorzystania metadanych o tekstach kultury (czyli bibliografii oraz wynik&oacute;w statystycznych analiz<br>\nsamych tekst&oacute;w). Autor pr&oacute;buje&nbsp;w jednym tek\u015bcie po\u0142\u0105czy\u0107 r&oacute;\u017cnorodne, opisane wy\u017cej podej\u015bcia &ndash; a zatem zebra\u0107 i zinterpretowa\u0107 dane literaturoznawcze i wykorzysta\u0107 je do przedstawienia wst\u0119pnej monografii czasopisma. Celem dalekosi\u0119\u017cnym jest refleksja nad dalszym wykorzystaniem takich metod do analizy proces&oacute;w \u017cycia literackiego, a w szczeg&oacute;lno\u015bci przemian kierunk&oacute;w refleksji literaturoznawczej w Polsce. W niniejszym tek\u015bcie autor kolejno:&nbsp;1) opisuje statystycznie \u0107wier\u0107wiecze &bdquo;Tekst&oacute;w Drugich&rdquo;, wskazuj\u0105c pewne trendy w skali makro; 2) bada najwa\u017cniejsze odniesienia autor&oacute;w artyku\u0142&oacute;w i na ich podstawie zbudowa\u0107 model grup intelektualnych w historii pisma; 3) kre\u015bli perspektywy analizy tematycznej &bdquo;Tekst&oacute;w Drugich&rdquo;.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Maryl, Maciej"
  }
 ], 
 "page": "443-462", 
 "note": "Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy\u017cszego\npod nazw\u0105 \"Narodowy Program Rozwoju Humanistyki\" w latach 2015\u20132018. Projekt: \"Polska\nBibliografia Literacka \u2013 laboratorium wiedzy o wsp\u00f3\u0142czesnej kulturze polskiej\" NR\n0061 / NPRH3 / H11 / 82 / 2014.", 
 "publisher_place": "Warsaw, Poland", 
 "type": "chapter", 
 "id": "829923"
}
176
117
views
downloads
All versions This version
Views 176176
Downloads 117117
Data volume 311.2 MB311.2 MB
Unique views 154154
Unique downloads 112112

Share

Cite as