Book section Open Access

Tworzenie typologii gatunków piśmiennictwa multimedialnego na przykładzie blogów – propozycja metodologiczna

Maryl, Maciej


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">K. D. Bailey, Typologies and taxonomies: an introduction to classification techniques, Thousand Oaks: Sage 1994.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">E. Balcerzan W stronę genologii multimedialnej, "Teksty Drugie" 1999 nr 6, s. 7-24.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">V. D. Blondel, J.-L. Guillaume, R. Lambiotte, E. Lefebvre, Fast unfolding of communities in large networks, w: "Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment" 2008 nr. 10, [online] http://arxiv.org/pdf/0803.0476v2.pdf [dostęp: 27.09.2015].</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">T. Baran i A. Miotk, Blogerzy w Polsce 2013. Znajomość – wizerunek – znaczenie, Ogólnopolski Panel Badawczy ARIADNA, luty 2013 [online] http://pbi.org.pl/aktualnosci/Blogerzy%20w%20Polsce%202013%20(18kwi13).pdf [dostęp: 27.09.2015].</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">H. Finch, Comparison of distance measures in cluster analysis with dichotomous data w: "Journal of Data Science" 2005 nr 3.1, s. 85-100.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">A. Gumkowska, Blogi wobec tradycji diarystycznej. Nowe gatunki w nowych mediach, w: Tekst (w) sieci, T. 1, Tekst, język, gatunki, red. Danuta Ulicka, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009, s. 231-243.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">D. Hanauer, What we know about reading poetry: Theoretical positions and empirical research w: The Psychology and Sociology of Literature: In Honor of Elrud Ibsch, red. D. Schram i G. Steen, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. s. 107-128</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">M. Maryl Virtual Communities – Real Readers: New Data in Empirical Studies of Literature w: New Beginnings in the Study of Literature, red. Willie van Peer i Jan Auracher, Cambridge: Cambridge Scholars Publications, 2008, s.390-406.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">M. Maryl Reprint i hipermedialność – dwa kierunki rozwoju literatury ucyfrowionej, w: Tekst w sieci t. 2, Literatura, Społeczeństwo, Komunikacja red. Anna Gumkowska, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009, s. 83-91.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">M. Maryl, Konwergencja i komunikacja. Gatunki wypowiedzi na stronach internetowych pisarzy w: "Zagadnienia Rodzajów Literackich", 2012 nr 55 (110), z. 2, s. 29-52.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">M. Maryl, Blog jako "dziennik elektroniczny". Analiza genologiczna blogów pisarzy w: "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2013 nr 56 (112), z. 2, s. 87-110.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">M. Maryl, K. Niewiadomski Blog = Książka? Empiryczne badanie potocznej kategoryzacji blogów w: "Przegląd Humanistyczny" 2013 nr 4, s. 83-90.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">C.R. Miller, Genre as Social Action w: Genre and the New Rhetoric, red. A. Freedman i P. Medway, London: Taylor &amp; Francis, 1994, s. 23-42.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">A. Morrison, Blogs and Blogging: Text and Practice A Companion to Digital Literary Studies, red. Ray Siemens and Susan Schreibman, Oxford: Blackwell, 2008, [online] http://www.digitalhumanities.org/companionDLS/ [dostęp: 27.09.2015].</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ch. Frankfort Nachmias i D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, przeł. E. Hornowska, Poznań: Zysk i s-ka 2001</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">R. Rogers, Digital methods, Boston: The MIT Press, 2013.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">P. Stockwell, Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, przeł. A. Skucińska, Kraków: Universitas 2006.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">F. Sudweeks I S. J. Simoff, Complementary Explorative Data Analysis. The Reconciliation of Quantitive and Qualitative Principles w: Doing Internet research: Critical issues and methods for examining the Net, red. Steve Jones, Thousand Oaks: Sage 1998, s. 29-56.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">A. Szczepan-Wojnarska, Blogi jako forma literacka, "Pamiętnik literacki", 2006 z.4, 191-201.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">P.-N. Tan, M. Steinbach i V. Kumar, Introduction to Data Mining Boston : Pearson Addison Wesley, 2005.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">C. A. Theisen, J. Oberlander i S. Kirby, Systematicity and arbitrariness in novel communication systems, "Interaction Studies" 2010 nr 11 (1), s. 14-32.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">B. Witosz, Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2005.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">•	Buchner A., Maryl M. (2016) "Nowi literaci. Warsztat twórczy blogerów w kontekście współczesnych przemian kultury literackiej" w: Rzeczywistość i zapis. Problemy badania tekstów w naukach społecznych i humanistycznych. Red. W. Doliński, J. Żurko, K. Grzeszkiewicz-Radulska, S. Mecfal, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 33-51.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">blogi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">genologia</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">gatunki</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">genre theory</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">weblogs</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">typology</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">electronic discourse</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200710075837.0</controlfield>
 <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Artykuł powstał w ramach projektu "Blog jako nowa forma piśmiennictwa multimedialnego", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2012-2014 (nr grantu 2011/03/N/HS2/06232).</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">829917</controlfield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz</subfield>
  <subfield code="4">edt</subfield>
  <subfield code="a">Siuda, Piotr</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">555681</subfield>
  <subfield code="z">md5:6ef21018c7c0bfaed08b680232a104ec</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/829917/files/Maryl 2016 Tworzenie typologii gatunków piśmiennictwa multimedialnego.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2016-09-11</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="p">user-chc</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:829917</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-2639-041X</subfield>
  <subfield code="a">Maryl, Maciej</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Tworzenie typologii gatunków piśmiennictwa multimedialnego na przykładzie blogów – propozycja metodologiczna</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-chc</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Artykuł stanowi prezentację autorskiej metodologii literaturoznawczej analizy tekst&amp;oacute;w elektronicznych, wypracowanej ramach projektu &amp;bdquo;Blog jako nowa forma piśmiennictwa multimedialnego&amp;rdquo;, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2012-2014 (nr grantu 2011/03/N/HS2/06232). Badanie koncentruje się na problemie wyr&amp;oacute;żnienia gatunk&amp;oacute;w blogowych.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Blog, czyli prosta strona internetowa, na kt&amp;oacute;rej wpisy ukazują się w antychronologicznej kolejności i mogą być komentowane przez odbiorc&amp;oacute;w, stanowi specyficzne połączenie tradycyjnych form wypowiedzi (m.in. dokumentu osobistego, felietonu czy poradnika) i dyskursu elektronicznego (wt&amp;oacute;rna oralność; interakcja z odbiorcą), choć jego własny status gatunkowy pozostaje niejasny i zbliżony do funkcji kanału przekazywania innych form gatunkowych.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tekst podejmuje następujące problemy&lt;/p&gt;

&lt;ol&gt;
	&lt;li&gt;Dob&amp;oacute;r pr&amp;oacute;by. Om&amp;oacute;wimy wady i zalety doboru losowego i metody kuli śniegowej. W pierwszym przypadku najczęstszym ryzykiem jest uzyskanie blog&amp;oacute;w efemerycznych, w drugim &amp;ndash; niska reprezentatywność pr&amp;oacute;by.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Podstawowe problemy przygotowania materiału. Ze względu na efemeryczną formę materiał&amp;oacute;w internetowych, wszystkie teksty do analizy zostały uprzednio pobrane i zapisane na dyski twarde przy pomocy programu WinHTTrack Website Copier 3.43-7. Ze względu na zr&amp;oacute;żnicowanie strukturalne blog&amp;oacute;w, procedura ta wymaga stosowania r&amp;oacute;żnorodnych filtr&amp;oacute;w, kt&amp;oacute;re zostaną om&amp;oacute;wione na wybranych przykładach. Pobrany materiał należy następnie dodatkowo przetworzyć, żeby mechanicznie pozyskać metadane do analizy (np. kategoria wpisu, data, autor, linki itp.).&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Analiza metadanych. Na przykładzie analizy kategorii blogowych z serwisu bloog.pl zademonstrujemy wykorzystanie wizualizacji eksploracyjnej w badaniu piśmiennictwa multimedialnego z wykorzystaniem programu Gephi 0.8.2. Analiza pozwala wskazać związki między najczęstszymi kategoriami i wyr&amp;oacute;żnić grupy gatunk&amp;oacute;w blogowych.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Wspomagana komputerowo interpretacja tekstu. Blogi wybrane do analizy zostały szczeg&amp;oacute;łowo opisane (otagowane) przy pomocy Atlas.ti &amp;ndash; specjalistycznego oprogramowania do analizy danych (Computer Assisted Data Analysis). Wpisy blogowe, przetworzone na format tekstowy, zostały wprowadzone do programu, a następnie opisane przez wykonawc&amp;oacute;w pod kątem przedstawionych wybranych wskaźnik&amp;oacute;w. Om&amp;oacute;wimy korzyści płynące z tego rozwiązania.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">isbn</subfield>
  <subfield code="i">isPartOf</subfield>
  <subfield code="a">978-83-65155-14-6</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.829916</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="g">360-398</subfield>
  <subfield code="b">Wydawnictwo IBL</subfield>
  <subfield code="a">Warsaw, Poland</subfield>
  <subfield code="z">978-83-65155-14-6</subfield>
  <subfield code="t">Metody badań online</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.829917</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">section</subfield>
 </datafield>
</record>
156
155
views
downloads
All versions This version
Views 156157
Downloads 155155
Data volume 86.1 MB86.1 MB
Unique views 151152
Unique downloads 144144

Share

Cite as