Book section Open Access

Tworzenie typologii gatunków piśmiennictwa multimedialnego na przykładzie blogów – propozycja metodologiczna

Maryl, Maciej


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:contributor>Siuda, Piotr</dc:contributor>
 <dc:creator>Maryl, Maciej</dc:creator>
 <dc:date>2016-09-11</dc:date>
 <dc:description>Artykuł stanowi prezentację autorskiej metodologii literaturoznawczej analizy tekstów elektronicznych, wypracowanej ramach projektu „Blog jako nowa forma piśmiennictwa multimedialnego”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2012-2014 (nr grantu 2011/03/N/HS2/06232). Badanie koncentruje się na problemie wyróżnienia gatunków blogowych.

Blog, czyli prosta strona internetowa, na której wpisy ukazują się w antychronologicznej kolejności i mogą być komentowane przez odbiorców, stanowi specyficzne połączenie tradycyjnych form wypowiedzi (m.in. dokumentu osobistego, felietonu czy poradnika) i dyskursu elektronicznego (wtórna oralność; interakcja z odbiorcą), choć jego własny status gatunkowy pozostaje niejasny i zbliżony do funkcji kanału przekazywania innych form gatunkowych.

Tekst podejmuje następujące problemy


	Dobór próby. Omówimy wady i zalety doboru losowego i metody kuli śniegowej. W pierwszym przypadku najczęstszym ryzykiem jest uzyskanie blogów efemerycznych, w drugim – niska reprezentatywność próby.
	Podstawowe problemy przygotowania materiału. Ze względu na efemeryczną formę materiałów internetowych, wszystkie teksty do analizy zostały uprzednio pobrane i zapisane na dyski twarde przy pomocy programu WinHTTrack Website Copier 3.43-7. Ze względu na zróżnicowanie strukturalne blogów, procedura ta wymaga stosowania różnorodnych filtrów, które zostaną omówione na wybranych przykładach. Pobrany materiał należy następnie dodatkowo przetworzyć, żeby mechanicznie pozyskać metadane do analizy (np. kategoria wpisu, data, autor, linki itp.).
	Analiza metadanych. Na przykładzie analizy kategorii blogowych z serwisu bloog.pl zademonstrujemy wykorzystanie wizualizacji eksploracyjnej w badaniu piśmiennictwa multimedialnego z wykorzystaniem programu Gephi 0.8.2. Analiza pozwala wskazać związki między najczęstszymi kategoriami i wyróżnić grupy gatunków blogowych.
	Wspomagana komputerowo interpretacja tekstu. Blogi wybrane do analizy zostały szczegółowo opisane (otagowane) przy pomocy Atlas.ti – specjalistycznego oprogramowania do analizy danych (Computer Assisted Data Analysis). Wpisy blogowe, przetworzone na format tekstowy, zostały wprowadzone do programu, a następnie opisane przez wykonawców pod kątem przedstawionych wybranych wskaźników. Omówimy korzyści płynące z tego rozwiązania.
</dc:description>
 <dc:description>Artykuł powstał w ramach projektu "Blog jako nowa forma piśmiennictwa multimedialnego", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2012-2014 (nr grantu 2011/03/N/HS2/06232).</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/829917</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.829917</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:829917</dc:identifier>
 <dc:publisher>Wydawnictwo IBL</dc:publisher>
 <dc:relation>isbn:978-83-65155-14-6</dc:relation>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.829916</dc:relation>
 <dc:relation>url:https://zenodo.org/communities/chc</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:subject>blogi</dc:subject>
 <dc:subject>genologia</dc:subject>
 <dc:subject>gatunki</dc:subject>
 <dc:subject>genre theory</dc:subject>
 <dc:subject>weblogs</dc:subject>
 <dc:subject>typology</dc:subject>
 <dc:subject>electronic discourse</dc:subject>
 <dc:title>Tworzenie typologii gatunków piśmiennictwa multimedialnego na przykładzie blogów – propozycja metodologiczna</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/bookPart</dc:type>
 <dc:type>publication-section</dc:type>
</oai_dc:dc>
156
155
views
downloads
All versions This version
Views 156157
Downloads 155155
Data volume 86.1 MB86.1 MB
Unique views 151152
Unique downloads 144144

Share

Cite as