Book section Open Access

Tworzenie typologii gatunków piśmiennictwa multimedialnego na przykładzie blogów – propozycja metodologiczna

Maryl, Maciej


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "description": "<p>Artyku\u0142 stanowi prezentacj\u0119 autorskiej metodologii literaturoznawczej analizy tekst&oacute;w elektronicznych, wypracowanej ramach projektu &bdquo;Blog jako nowa forma pi\u015bmiennictwa multimedialnego&rdquo;, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2012-2014 (nr grantu 2011/03/N/HS2/06232). Badanie koncentruje si\u0119 na problemie wyr&oacute;\u017cnienia gatunk&oacute;w blogowych.</p>\n\n<p>Blog, czyli prosta strona internetowa, na kt&oacute;rej wpisy ukazuj\u0105 si\u0119 w antychronologicznej kolejno\u015bci i mog\u0105 by\u0107 komentowane przez odbiorc&oacute;w, stanowi specyficzne po\u0142\u0105czenie tradycyjnych form wypowiedzi (m.in. dokumentu osobistego, felietonu czy poradnika) i dyskursu elektronicznego (wt&oacute;rna oralno\u015b\u0107; interakcja z odbiorc\u0105), cho\u0107 jego w\u0142asny status gatunkowy pozostaje niejasny i zbli\u017cony do funkcji kana\u0142u przekazywania innych form gatunkowych.</p>\n\n<p>Tekst podejmuje nast\u0119puj\u0105ce problemy</p>\n\n<ol>\n\t<li>Dob&oacute;r pr&oacute;by. Om&oacute;wimy wady i zalety doboru losowego i metody kuli \u015bniegowej. W pierwszym przypadku najcz\u0119stszym ryzykiem jest uzyskanie blog&oacute;w efemerycznych, w drugim &ndash; niska reprezentatywno\u015b\u0107 pr&oacute;by.</li>\n\t<li>Podstawowe problemy przygotowania materia\u0142u. Ze wzgl\u0119du na efemeryczn\u0105 form\u0119 materia\u0142&oacute;w internetowych, wszystkie teksty do analizy zosta\u0142y uprzednio pobrane i zapisane na dyski twarde przy pomocy programu WinHTTrack Website Copier 3.43-7. Ze wzgl\u0119du na zr&oacute;\u017cnicowanie strukturalne blog&oacute;w, procedura ta wymaga stosowania r&oacute;\u017cnorodnych filtr&oacute;w, kt&oacute;re zostan\u0105 om&oacute;wione na wybranych przyk\u0142adach. Pobrany materia\u0142 nale\u017cy nast\u0119pnie dodatkowo przetworzy\u0107, \u017ceby mechanicznie pozyska\u0107 metadane do analizy (np. kategoria wpisu, data, autor, linki itp.).</li>\n\t<li>Analiza metadanych. Na przyk\u0142adzie analizy kategorii blogowych z serwisu bloog.pl zademonstrujemy wykorzystanie wizualizacji eksploracyjnej w badaniu pi\u015bmiennictwa multimedialnego z wykorzystaniem programu Gephi 0.8.2. Analiza pozwala wskaza\u0107 zwi\u0105zki mi\u0119dzy najcz\u0119stszymi kategoriami i wyr&oacute;\u017cni\u0107 grupy gatunk&oacute;w blogowych.</li>\n\t<li>Wspomagana komputerowo interpretacja tekstu. Blogi wybrane do analizy zosta\u0142y szczeg&oacute;\u0142owo opisane (otagowane) przy pomocy Atlas.ti &ndash; specjalistycznego oprogramowania do analizy danych (Computer Assisted Data Analysis). Wpisy blogowe, przetworzone na format tekstowy, zosta\u0142y wprowadzone do programu, a nast\u0119pnie opisane przez wykonawc&oacute;w pod k\u0105tem przedstawionych wybranych wska\u017anik&oacute;w. Om&oacute;wimy korzy\u015bci p\u0142yn\u0105ce z tego rozwi\u0105zania.</li>\n</ol>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "affiliation": "Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-2639-041X", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Maryl, Maciej"
  }
 ], 
 "headline": "Tworzenie typologii gatunk\u00f3w pi\u015bmiennictwa multimedialnego na przyk\u0142adzie blog\u00f3w \u2013 propozycja metodologiczna", 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "datePublished": "2016-09-11", 
 "keywords": [
  "blogi", 
  "genologia", 
  "gatunki", 
  "genre theory", 
  "weblogs", 
  "typology", 
  "electronic discourse"
 ], 
 "url": "https://zenodo.org/record/829917", 
 "contributor": [
  {
   "affiliation": "Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Siuda, Piotr"
  }
 ], 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.829917", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.829917", 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "name": "Tworzenie typologii gatunk\u00f3w pi\u015bmiennictwa multimedialnego na przyk\u0142adzie blog\u00f3w \u2013 propozycja metodologiczna"
}
156
155
views
downloads
All versions This version
Views 156157
Downloads 155155
Data volume 86.1 MB86.1 MB
Unique views 151152
Unique downloads 144144

Share

Cite as