Book section Open Access

Startup literacki. Blog a powieść w odcinkach na przykładzie pierwowzoru Cwaniar Sylwii Chutnik

Maryl, Maciej


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Chutnik Sylwia (2008) Równouprawnienie, czyli "ustawka" dziewczyn, Feminoteka (18.11.2008), http://www.feminoteka.pl/print.php?- type=A&amp;item_id=542 (3.03.2014).</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Chutnik Sylwia (2012) Cwaniary, Warszawa: Wydawnictwo Świat Książki.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Clarke Roger (2001) Stephen King and E-Publishing (8.03.2001), http:// www.rogerclarke.com/EC/KingEP.html (25.03.2014).</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Dubner Stephen J. (2000) What Is Stephen King Trying to Prove, "The New York Times Magazine" 13.08.2000, http://www.nytimes. com/2000/08/13/magazine/what-is-stephen-king-trying-to-prove.html (12.02.2014).</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Eder Maciej (2014) Metody ścisłe w literaturoznawstwie i pułapki pozornego obiektywizmu – przykład stylometrii, "Teksty Drugie" nr 2.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Eder Maciej, Kestemont Mike, Rybicki Jan (2013) Stylometry with R: a Suite of Tools, w: Digital Humanities 2013: Conference Abstracts. University of Nebraska: Lincoln.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Eire Kasia (2013) Nie jestem cwaniarą czyli o tym, czego się dowiecie, chociaż nie zawsze byście chcieli, Notatki Coolturalne, http://notatkicoolturalne. blogspot.com/2013/07/nie-jestem-cwaniara-czyli-o-tym-czego.html (6.03.2014)</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Greco Albert N., Millot Jim, Wharton Robert M. (2014) The Book Publishing Industry, New York: Routledge.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Greenwald Ted (2012) Upstart Eric Ries Has the Stage and the Crowd Is Going Wild, "Wired: 5", http://www.wired.com/business/2012/05/ff_gururies/ (20.03.2014).</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Harrison Linda (2001) Stephen King reveals The Plant profit. Not 'Big Publishing's Worst nightmare' after all, "Register" (7.02.2001), http://www.theregister. co.uk/2001/02/07/stephen_king_reveals_the_plant/ (12.02.2014).</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Jastrzębski Jerzy (1982) Czas relaksu. O literaturze masowej i jej okolicach, Wrocław: Ossolineum.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Jockers Matthew L. (2013) Macroanalysis. Digital Methods and Literary History. Urbana: University of Illinois Press.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Karpiuk Dawid (2013) Warszawski spleen. "Cwaniary" – najnowsza powieść Sylwii Chutnik, "Newsweek", http://ksiazki.newsweek.pl/warszawskispleen--- cwaniary----najnowsza-powiesc-sylwii-chutnik,99585,1,1. html (06.03.2014).</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">King Stephen (2000) The Plant: Zenith Rising, e-Book, http://www.stephenking. com/library/novel/plant:_zenith_rising_the.html (25.02.2014).</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Konwerska Emilia (2013) Sylwia Chutnik, "Cwaniary", "Dwutygodnik", http://www.dwutygodnik.com/artykul/4102-sylwia-chutnik-cwaniary. html (06.03.2014).</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Maryl Maciej (2012) Konwergencja i komunikacja. Gatunki wypowiedzi na stronach internetowych pisarzy, Zagadnienia Rodzajów Literackich z. 2 (110): 29-51.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Maryl Maciej (2013) Blog jako dziennik elektroniczny. Analiza genologiczna blogów pisarzy, "Zagadnienia rodzajów literackich" z. 2 (112).</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Maryl Maciej (2015) Życie literackie w sieci. Pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Mytych Jagoda (2012) Sylwia Chutnik pisze o warszawskich "cwaniarach", rozmowa z Sylwią Chutnik, http://www.tvp.pl/kultura/aktualnosci/sylwia- chutnik-pisze-o-warszawskich-cwaniarach/4660114 (06.03.2014).</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Nietresta-Zatoń Agnieszka (2013) Jutro będzie nic? Recenzja powieści "Cwaniary" Sylwii Chutnik", http://www.mamopracuj.pl/jutro-bedzie-nic-recenzja- cwaniary-chutnik (06.03.2014).</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Orbitowski Łukasz (2010) Warszawiacy, Korporacja Ha!Art, http://www. ha.art.pl/prezentacje/projekty/806-lukasz-orbitowski-warszawiacy (10.03.2014).</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ostrowski Witold (2006) "Serial Novel", Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. Grzegorz Gazda i Słowinia Tynecka-Makowska, Kraków: Universitas.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Pisarski Mariusz (2010) Kreską, kredką i krwią. O Cwaniarach Sylwii Chutnik, http://ha.art.pl/felietony/1307 (06.03.2014).</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Robert Maciej (2010) Warszawski thriller w czterdziestu odcinkach, "Życie Warszawy" nr 69, http://www.zw.com.pl/artykul/459368_Warszawski_ thriller_w_czterdziestu_odcinkach.html (25.03.2014).</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Robert Maciej (2013) "PANI ZEMSTA – Sylwia Chutnik "Cwaniary", Czytam Centralnie, http://czytamcentralnie.blogspot.com/2013/08/ pani-zemsta-sylwia-chutnik-cwaniary.html (06.03.2014).</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Rybicki Jan (2014) Pierwszy rzut oka na stylometryczną mapę literatury polskiej, "Teksty Drugie" nr 2.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Stephenking.com (2001) The Plant: Frequently Asked Questions (09.04.2001), w: Web Archive: https://web.archive.org/web/20010409014128/http:// www.stephenking.com/plant_FAQ.html (25.03.2014).</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Tomczuk Jacek (2012) "Głód bohaterek", rozmowa z Sylwią Chutnik, http:// www.rp.pl/artykul/951147.html (06.03.2014).</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wołowicz Magdalena (2013) Sylwia Chutnik – "Cwaniary", Kącik z książkami, http://kacikzksiazkami.blogspot.com/2012/12/normal-0-21-falsefalse- false-pl-x-none.html (06.03.2014).</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">literature</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">participatory culture</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Sylwia Chutnik</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">blogs</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">literary blogs</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">literatura</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">kultura uczestnictwa</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200120172402.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">829915</controlfield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences</subfield>
  <subfield code="4">edt</subfield>
  <subfield code="a">Dąbrówka, Andrzej</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences</subfield>
  <subfield code="4">edt</subfield>
  <subfield code="a">Maryl, Maciej</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences</subfield>
  <subfield code="4">edt</subfield>
  <subfield code="a">Wójtowicz, Aleksandra</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">169228</subfield>
  <subfield code="z">md5:e8dba0da4e196a00991c7e6eaf2759f3</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/829915/files/Maryl 2016 Startup literacki.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2016-12-21</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="p">user-chc</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:829915</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-2639-041X</subfield>
  <subfield code="a">Maryl, Maciej</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Startup literacki. Blog a powieść w odcinkach na przykładzie pierwowzoru Cwaniar Sylwii Chutnik</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-chc</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Startup literacki. Blog a powieść w odcinkach na przykładzie&lt;br&gt;
pierwowzoru &amp;bdquo;Cwaniar&amp;rdquo; Sylwii Chutnik&lt;br&gt;
Autor analizuje relacje między powieścią Sylwii Chutnik Cwaniary (2012) i jej odcinkowym pierwowzorem, publikowanym w blogu autorki w 2010 roku. Gł&amp;oacute;wny przedmiot namysłu stanowi kwestia wpływu warunk&amp;oacute;w powstania, tj. cykliczności, kontekstu blogowego i błyskawicznego sprzężenia zwrotnego, na kształt i treść utworu. Odnosząc pierwowz&amp;oacute;r do tradycji powieści odcinkowych, autor nie dostrzega jednak zbyt wielu powiązań, proponując termin &amp;bdquo;startup literacki&amp;rdquo; na opisanie praktyki publikowania w sieci pierwszych, niedopracowanych wersji tekstu, kt&amp;oacute;re są następnie poddawane ewaluacji przez odbiorc&amp;oacute;w (i ogłaszane drukiem, jeżeli spotkają się z przychylnym przyjęciem). W analizach posłużono się cyfrowym kolacjonowaniem i metodą stylometryczną.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Literary startup. Blog Versus Serial Novel on the Example of&lt;br&gt;
&amp;lsquo;Cwaniary&amp;rsquo; (Wise Girls) by Sylwia Chutnik&lt;br&gt;
The article analyzes the relationships between the novel Cwaniary (Wise Girls) (2012) by Sylwia Chutnik and its first draft published on Chutnik&amp;rsquo;s blog in 2010. The central question is the influence of the context of writing (i.e. its seriality and instant feedback) on the work&amp;rsquo;s form and its content. This influence cannot be fully explained by comparisons of the blog storytelling with the serial novel genre. Hence the author coins the term &amp;ldquo;literary startup&amp;rdquo; to describe the practice of publishing online the early version of&lt;br&gt;
the text, which is then subjected to evaluation by readers and subsequently published in print if it met with sufficient interest. In the course of analysis digital collation and stylometric methods were applied.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">isbn</subfield>
  <subfield code="i">isPartOf</subfield>
  <subfield code="a">978-83-65573-14-8</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="g">85-110</subfield>
  <subfield code="b">Wydawnictwo IBL</subfield>
  <subfield code="a">Warsaw, Poland</subfield>
  <subfield code="z">9788365573148</subfield>
  <subfield code="t">Teksty kultury uczestnictwa</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.18318/978-83-65573-14-8.5</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">section</subfield>
 </datafield>
</record>
205
79
views
downloads
Views 205
Downloads 79
Data volume 13.4 MB
Unique views 198
Unique downloads 74

Share

Cite as