Book section Open Access

Startup literacki. Blog a powieść w odcinkach na przykładzie pierwowzoru Cwaniar Sylwii Chutnik

Maryl, Maciej


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:contributor>Dąbrówka, Andrzej</dc:contributor>
 <dc:contributor>Maryl, Maciej</dc:contributor>
 <dc:contributor>Wójtowicz, Aleksandra</dc:contributor>
 <dc:creator>Maryl, Maciej</dc:creator>
 <dc:date>2016-12-21</dc:date>
 <dc:description>Startup literacki. Blog a powieść w odcinkach na przykładzie
pierwowzoru „Cwaniar” Sylwii Chutnik
Autor analizuje relacje między powieścią Sylwii Chutnik Cwaniary (2012) i jej odcinkowym pierwowzorem, publikowanym w blogu autorki w 2010 roku. Główny przedmiot namysłu stanowi kwestia wpływu warunków powstania, tj. cykliczności, kontekstu blogowego i błyskawicznego sprzężenia zwrotnego, na kształt i treść utworu. Odnosząc pierwowzór do tradycji powieści odcinkowych, autor nie dostrzega jednak zbyt wielu powiązań, proponując termin „startup literacki” na opisanie praktyki publikowania w sieci pierwszych, niedopracowanych wersji tekstu, które są następnie poddawane ewaluacji przez odbiorców (i ogłaszane drukiem, jeżeli spotkają się z przychylnym przyjęciem). W analizach posłużono się cyfrowym kolacjonowaniem i metodą stylometryczną.

Literary startup. Blog Versus Serial Novel on the Example of
‘Cwaniary’ (Wise Girls) by Sylwia Chutnik
The article analyzes the relationships between the novel Cwaniary (Wise Girls) (2012) by Sylwia Chutnik and its first draft published on Chutnik’s blog in 2010. The central question is the influence of the context of writing (i.e. its seriality and instant feedback) on the work’s form and its content. This influence cannot be fully explained by comparisons of the blog storytelling with the serial novel genre. Hence the author coins the term “literary startup” to describe the practice of publishing online the early version of
the text, which is then subjected to evaluation by readers and subsequently published in print if it met with sufficient interest. In the course of analysis digital collation and stylometric methods were applied.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/829915</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.18318/978-83-65573-14-8.5</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:829915</dc:identifier>
 <dc:publisher>Wydawnictwo IBL</dc:publisher>
 <dc:relation>isbn:978-83-65573-14-8</dc:relation>
 <dc:relation>url:https://zenodo.org/communities/chc</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:subject>literature</dc:subject>
 <dc:subject>participatory culture</dc:subject>
 <dc:subject>Sylwia Chutnik</dc:subject>
 <dc:subject>blogs</dc:subject>
 <dc:subject>literary blogs</dc:subject>
 <dc:subject>literatura</dc:subject>
 <dc:subject>kultura uczestnictwa</dc:subject>
 <dc:title>Startup literacki. Blog a powieść w odcinkach na przykładzie pierwowzoru Cwaniar Sylwii Chutnik</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/bookPart</dc:type>
 <dc:type>publication-section</dc:type>
</oai_dc:dc>
205
79
views
downloads
Views 205
Downloads 79
Data volume 13.4 MB
Unique views 198
Unique downloads 74

Share

Cite as