Book section Open Access

Startup literacki. Blog a powieść w odcinkach na przykładzie pierwowzoru Cwaniar Sylwii Chutnik

Maryl, Maciej


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "description": "<p>Startup literacki. Blog a powie\u015b\u0107 w odcinkach na przyk\u0142adzie<br>\npierwowzoru &bdquo;Cwaniar&rdquo; Sylwii Chutnik<br>\nAutor analizuje relacje mi\u0119dzy powie\u015bci\u0105 Sylwii Chutnik Cwaniary (2012) i jej odcinkowym pierwowzorem, publikowanym w blogu autorki w 2010 roku. G\u0142&oacute;wny przedmiot namys\u0142u stanowi kwestia wp\u0142ywu warunk&oacute;w powstania, tj. cykliczno\u015bci, kontekstu blogowego i b\u0142yskawicznego sprz\u0119\u017cenia zwrotnego, na kszta\u0142t i tre\u015b\u0107 utworu. Odnosz\u0105c pierwowz&oacute;r do tradycji powie\u015bci odcinkowych, autor nie dostrzega jednak zbyt wielu powi\u0105za\u0144, proponuj\u0105c termin &bdquo;startup literacki&rdquo; na opisanie praktyki publikowania w sieci pierwszych, niedopracowanych wersji tekstu, kt&oacute;re s\u0105 nast\u0119pnie poddawane ewaluacji przez odbiorc&oacute;w (i og\u0142aszane drukiem, je\u017celi spotkaj\u0105 si\u0119 z przychylnym przyj\u0119ciem). W analizach pos\u0142u\u017cono si\u0119 cyfrowym kolacjonowaniem i metod\u0105 stylometryczn\u0105.</p>\n\n<p>Literary startup. Blog Versus Serial Novel on the Example of<br>\n&lsquo;Cwaniary&rsquo; (Wise Girls) by Sylwia Chutnik<br>\nThe article analyzes the relationships between the novel Cwaniary (Wise Girls) (2012) by Sylwia Chutnik and its first draft published on Chutnik&rsquo;s blog in 2010. The central question is the influence of the context of writing (i.e. its seriality and instant feedback) on the work&rsquo;s form and its content. This influence cannot be fully explained by comparisons of the blog storytelling with the serial novel genre. Hence the author coins the term &ldquo;literary startup&rdquo; to describe the practice of publishing online the early version of<br>\nthe text, which is then subjected to evaluation by readers and subsequently published in print if it met with sufficient interest. In the course of analysis digital collation and stylometric methods were applied.</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "affiliation": "Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-2639-041X", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Maryl, Maciej"
  }
 ], 
 "headline": "Startup literacki. Blog a powie\u015b\u0107 w odcinkach na przyk\u0142adzie pierwowzoru Cwaniar Sylwii Chutnik", 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "datePublished": "2016-12-21", 
 "keywords": [
  "literature", 
  "participatory culture", 
  "Sylwia Chutnik", 
  "blogs", 
  "literary blogs", 
  "literatura", 
  "kultura uczestnictwa"
 ], 
 "url": "https://zenodo.org/record/829915", 
 "contributor": [
  {
   "affiliation": "Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences", 
   "@type": "Person", 
   "name": "D\u0105br\u00f3wka, Andrzej"
  }, 
  {
   "affiliation": "Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Maryl, Maciej"
  }, 
  {
   "affiliation": "Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences", 
   "@type": "Person", 
   "name": "W\u00f3jtowicz, Aleksandra"
  }
 ], 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.18318/978-83-65573-14-8.5", 
 "@id": "https://doi.org/10.18318/978-83-65573-14-8.5", 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "name": "Startup literacki. Blog a powie\u015b\u0107 w odcinkach na przyk\u0142adzie pierwowzoru Cwaniar Sylwii Chutnik"
}
205
79
views
downloads
Views 205
Downloads 79
Data volume 13.4 MB
Unique views 198
Unique downloads 74

Share

Cite as