Book section Open Access

Startup literacki. Blog a powieść w odcinkach na przykładzie pierwowzoru Cwaniar Sylwii Chutnik

Maryl, Maciej


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/f6ec9557-3a44-420f-8b55-70a687aaa86c/Maryl%202016%20Startup%20literacki.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:e8dba0da4e196a00991c7e6eaf2759f3", 
   "bucket": "f6ec9557-3a44-420f-8b55-70a687aaa86c", 
   "key": "Maryl 2016 Startup literacki.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 169228
  }
 ], 
 "owners": [
  27677
 ], 
 "doi": "10.18318/978-83-65573-14-8.5", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 74.0, 
  "unique_views": 198.0, 
  "views": 205.0, 
  "version_views": 205.0, 
  "unique_downloads": 74.0, 
  "version_unique_views": 198.0, 
  "volume": 13369012.0, 
  "version_downloads": 79.0, 
  "downloads": 79.0, 
  "version_volume": 13369012.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.18318/978-83-65573-14-8.5", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/829915", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/f6ec9557-3a44-420f-8b55-70a687aaa86c", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.18318/978-83-65573-14-8.5.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/829915", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/829915"
 }, 
 "created": "2017-07-15T20:29:52.473234+00:00", 
 "updated": "2020-01-20T17:24:02.021694+00:00", 
 "conceptrecid": "829914", 
 "revision": 7, 
 "id": 829915, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "part_of": {
   "pages": "85-110", 
   "title": "Teksty kultury uczestnictwa"
  }, 
  "doi": "10.18318/978-83-65573-14-8.5", 
  "description": "<p>Startup literacki. Blog a powie\u015b\u0107 w odcinkach na przyk\u0142adzie<br>\npierwowzoru &bdquo;Cwaniar&rdquo; Sylwii Chutnik<br>\nAutor analizuje relacje mi\u0119dzy powie\u015bci\u0105 Sylwii Chutnik Cwaniary (2012) i jej odcinkowym pierwowzorem, publikowanym w blogu autorki w 2010 roku. G\u0142&oacute;wny przedmiot namys\u0142u stanowi kwestia wp\u0142ywu warunk&oacute;w powstania, tj. cykliczno\u015bci, kontekstu blogowego i b\u0142yskawicznego sprz\u0119\u017cenia zwrotnego, na kszta\u0142t i tre\u015b\u0107 utworu. Odnosz\u0105c pierwowz&oacute;r do tradycji powie\u015bci odcinkowych, autor nie dostrzega jednak zbyt wielu powi\u0105za\u0144, proponuj\u0105c termin &bdquo;startup literacki&rdquo; na opisanie praktyki publikowania w sieci pierwszych, niedopracowanych wersji tekstu, kt&oacute;re s\u0105 nast\u0119pnie poddawane ewaluacji przez odbiorc&oacute;w (i og\u0142aszane drukiem, je\u017celi spotkaj\u0105 si\u0119 z przychylnym przyj\u0119ciem). W analizach pos\u0142u\u017cono si\u0119 cyfrowym kolacjonowaniem i metod\u0105 stylometryczn\u0105.</p>\n\n<p>Literary startup. Blog Versus Serial Novel on the Example of<br>\n&lsquo;Cwaniary&rsquo; (Wise Girls) by Sylwia Chutnik<br>\nThe article analyzes the relationships between the novel Cwaniary (Wise Girls) (2012) by Sylwia Chutnik and its first draft published on Chutnik&rsquo;s blog in 2010. The central question is the influence of the context of writing (i.e. its seriality and instant feedback) on the work&rsquo;s form and its content. This influence cannot be fully explained by comparisons of the blog storytelling with the serial novel genre. Hence the author coins the term &ldquo;literary startup&rdquo; to describe the practice of publishing online the early version of<br>\nthe text, which is then subjected to evaluation by readers and subsequently published in print if it met with sufficient interest. In the course of analysis digital collation and stylometric methods were applied.</p>", 
  "contributors": [
   {
    "affiliation": "Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences", 
    "type": "Editor", 
    "name": "D\u0105br\u00f3wka, Andrzej"
   }, 
   {
    "affiliation": "Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences", 
    "type": "Editor", 
    "name": "Maryl, Maciej"
   }, 
   {
    "affiliation": "Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences", 
    "type": "Editor", 
    "name": "W\u00f3jtowicz, Aleksandra"
   }
  ], 
  "title": "Startup literacki. Blog a powie\u015b\u0107 w odcinkach na przyk\u0142adzie pierwowzoru Cwaniar Sylwii Chutnik", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "829914"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "829915"
     }
    }
   ]
  }, 
  "imprint": {
   "publisher": "Wydawnictwo IBL", 
   "place": "Warsaw, Poland", 
   "isbn": "9788365573148"
  }, 
  "communities": [
   {
    "id": "chc"
   }
  ], 
  "references": [
   "Chutnik Sylwia (2008) R\u00f3wnouprawnienie, czyli \"ustawka\" dziewczyn, Feminoteka (18.11.2008), http://www.feminoteka.pl/print.php?- type=A&item_id=542 (3.03.2014).", 
   "Chutnik Sylwia (2012) Cwaniary, Warszawa: Wydawnictwo \u015awiat Ksi\u0105\u017cki.", 
   "Clarke Roger (2001) Stephen King and E-Publishing (8.03.2001), http:// www.rogerclarke.com/EC/KingEP.html (25.03.2014).", 
   "Dubner Stephen J. (2000) What Is Stephen King Trying to Prove, \"The New York Times Magazine\" 13.08.2000, http://www.nytimes. com/2000/08/13/magazine/what-is-stephen-king-trying-to-prove.html (12.02.2014).", 
   "Eder Maciej (2014) Metody \u015bcis\u0142e w literaturoznawstwie i pu\u0142apki pozornego obiektywizmu \u2013 przyk\u0142ad stylometrii, \"Teksty Drugie\" nr 2.", 
   "Eder Maciej, Kestemont Mike, Rybicki Jan (2013) Stylometry with R: a Suite of Tools, w: Digital Humanities 2013: Conference Abstracts. University of Nebraska: Lincoln.", 
   "Eire Kasia (2013) Nie jestem cwaniar\u0105 czyli o tym, czego si\u0119 dowiecie, chocia\u017c nie zawsze by\u015bcie chcieli, Notatki Coolturalne, http://notatkicoolturalne. blogspot.com/2013/07/nie-jestem-cwaniara-czyli-o-tym-czego.html (6.03.2014)", 
   "Greco Albert N., Millot Jim, Wharton Robert M. (2014) The Book Publishing Industry, New York: Routledge.", 
   "Greenwald Ted (2012) Upstart Eric Ries Has the Stage and the Crowd Is Going Wild, \"Wired: 5\", http://www.wired.com/business/2012/05/ff_gururies/ (20.03.2014).", 
   "Harrison Linda (2001) Stephen King reveals The Plant profit. Not 'Big Publishing's Worst nightmare' after all, \"Register\" (7.02.2001), http://www.theregister. co.uk/2001/02/07/stephen_king_reveals_the_plant/ (12.02.2014).", 
   "Jastrz\u0119bski Jerzy (1982) Czas relaksu. O literaturze masowej i jej okolicach, Wroc\u0142aw: Ossolineum.", 
   "Jockers Matthew L. (2013) Macroanalysis. Digital Methods and Literary History. Urbana: University of Illinois Press.", 
   "Karpiuk Dawid (2013) Warszawski spleen. \"Cwaniary\" \u2013 najnowsza powie\u015b\u0107 Sylwii Chutnik, \"Newsweek\", http://ksiazki.newsweek.pl/warszawskispleen--- cwaniary----najnowsza-powiesc-sylwii-chutnik,99585,1,1. html (06.03.2014).", 
   "King Stephen (2000) The Plant: Zenith Rising, e-Book, http://www.stephenking. com/library/novel/plant:_zenith_rising_the.html (25.02.2014).", 
   "Konwerska Emilia (2013) Sylwia Chutnik, \"Cwaniary\", \"Dwutygodnik\", http://www.dwutygodnik.com/artykul/4102-sylwia-chutnik-cwaniary. html (06.03.2014).", 
   "Maryl Maciej (2012) Konwergencja i komunikacja. Gatunki wypowiedzi na stronach internetowych pisarzy, Zagadnienia Rodzaj\u00f3w Literackich z. 2 (110): 29-51.", 
   "Maryl Maciej (2013) Blog jako dziennik elektroniczny. Analiza genologiczna blog\u00f3w pisarzy, \"Zagadnienia rodzaj\u00f3w literackich\" z. 2 (112).", 
   "Maryl Maciej (2015) \u017bycie literackie w sieci. Pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Bada\u0144 Literackich PAN.", 
   "Mytych Jagoda (2012) Sylwia Chutnik pisze o warszawskich \"cwaniarach\", rozmowa z Sylwi\u0105 Chutnik, http://www.tvp.pl/kultura/aktualnosci/sylwia- chutnik-pisze-o-warszawskich-cwaniarach/4660114 (06.03.2014).", 
   "Nietresta-Zato\u0144 Agnieszka (2013) Jutro b\u0119dzie nic? Recenzja powie\u015bci \"Cwaniary\" Sylwii Chutnik\", http://www.mamopracuj.pl/jutro-bedzie-nic-recenzja- cwaniary-chutnik (06.03.2014).", 
   "Orbitowski \u0141ukasz (2010) Warszawiacy, Korporacja Ha!Art, http://www. ha.art.pl/prezentacje/projekty/806-lukasz-orbitowski-warszawiacy (10.03.2014).", 
   "Ostrowski Witold (2006) \"Serial Novel\", S\u0142ownik rodzaj\u00f3w i gatunk\u00f3w literackich, red. Grzegorz Gazda i S\u0142owinia Tynecka-Makowska, Krak\u00f3w: Universitas.", 
   "Pisarski Mariusz (2010) Kresk\u0105, kredk\u0105 i krwi\u0105. O Cwaniarach Sylwii Chutnik, http://ha.art.pl/felietony/1307 (06.03.2014).", 
   "Robert Maciej (2010) Warszawski thriller w czterdziestu odcinkach, \"\u017bycie Warszawy\" nr 69, http://www.zw.com.pl/artykul/459368_Warszawski_ thriller_w_czterdziestu_odcinkach.html (25.03.2014).", 
   "Robert Maciej (2013) \"PANI ZEMSTA \u2013 Sylwia Chutnik \"Cwaniary\", Czytam Centralnie, http://czytamcentralnie.blogspot.com/2013/08/ pani-zemsta-sylwia-chutnik-cwaniary.html (06.03.2014).", 
   "Rybicki Jan (2014) Pierwszy rzut oka na stylometryczn\u0105 map\u0119 literatury polskiej, \"Teksty Drugie\" nr 2.", 
   "Stephenking.com (2001) The Plant: Frequently Asked Questions (09.04.2001), w: Web Archive: https://web.archive.org/web/20010409014128/http:// www.stephenking.com/plant_FAQ.html (25.03.2014).", 
   "Tomczuk Jacek (2012) \"G\u0142\u00f3d bohaterek\", rozmowa z Sylwi\u0105 Chutnik, http:// www.rp.pl/artykul/951147.html (06.03.2014).", 
   "Wo\u0142owicz Magdalena (2013) Sylwia Chutnik \u2013 \"Cwaniary\", K\u0105cik z ksi\u0105\u017ckami, http://kacikzksiazkami.blogspot.com/2012/12/normal-0-21-falsefalse- false-pl-x-none.html (06.03.2014)."
  ], 
  "keywords": [
   "literature", 
   "participatory culture", 
   "Sylwia Chutnik", 
   "blogs", 
   "literary blogs", 
   "literatura", 
   "kultura uczestnictwa"
  ], 
  "publication_date": "2016-12-21", 
  "creators": [
   {
    "orcid": "0000-0002-2639-041X", 
    "affiliation": "Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences", 
    "name": "Maryl, Maciej"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "section", 
   "type": "publication", 
   "title": "Book section"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "isbn", 
    "identifier": "978-83-65573-14-8", 
    "relation": "isPartOf"
   }
  ]
 }
}
205
79
views
downloads
Views 205
Downloads 79
Data volume 13.4 MB
Unique views 198
Unique downloads 74

Share

Cite as