Book section Open Access

Startup literacki. Blog a powieść w odcinkach na przykładzie pierwowzoru Cwaniar Sylwii Chutnik

Maryl, Maciej


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://zenodo.org/record/829915</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Maryl, Maciej</creatorName>
   <givenName>Maciej</givenName>
   <familyName>Maryl</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-2639-041X</nameIdentifier>
   <affiliation>Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Startup literacki. Blog a powieść w odcinkach na przykładzie pierwowzoru Cwaniar Sylwii Chutnik</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2016</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>literature</subject>
  <subject>participatory culture</subject>
  <subject>Sylwia Chutnik</subject>
  <subject>blogs</subject>
  <subject>literary blogs</subject>
  <subject>literatura</subject>
  <subject>kultura uczestnictwa</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2016-12-21</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="BookChapter"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/829915</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="ISBN" relationType="IsPartOf">978-83-65573-14-8</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.18318/978-83-65573-14-8.5</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/chc</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Startup literacki. Blog a powieść w odcinkach na przykładzie&lt;br&gt;
pierwowzoru &amp;bdquo;Cwaniar&amp;rdquo; Sylwii Chutnik&lt;br&gt;
Autor analizuje relacje między powieścią Sylwii Chutnik Cwaniary (2012) i jej odcinkowym pierwowzorem, publikowanym w blogu autorki w 2010 roku. Gł&amp;oacute;wny przedmiot namysłu stanowi kwestia wpływu warunk&amp;oacute;w powstania, tj. cykliczności, kontekstu blogowego i błyskawicznego sprzężenia zwrotnego, na kształt i treść utworu. Odnosząc pierwowz&amp;oacute;r do tradycji powieści odcinkowych, autor nie dostrzega jednak zbyt wielu powiązań, proponując termin &amp;bdquo;startup literacki&amp;rdquo; na opisanie praktyki publikowania w sieci pierwszych, niedopracowanych wersji tekstu, kt&amp;oacute;re są następnie poddawane ewaluacji przez odbiorc&amp;oacute;w (i ogłaszane drukiem, jeżeli spotkają się z przychylnym przyjęciem). W analizach posłużono się cyfrowym kolacjonowaniem i metodą stylometryczną.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Literary startup. Blog Versus Serial Novel on the Example of&lt;br&gt;
&amp;lsquo;Cwaniary&amp;rsquo; (Wise Girls) by Sylwia Chutnik&lt;br&gt;
The article analyzes the relationships between the novel Cwaniary (Wise Girls) (2012) by Sylwia Chutnik and its first draft published on Chutnik&amp;rsquo;s blog in 2010. The central question is the influence of the context of writing (i.e. its seriality and instant feedback) on the work&amp;rsquo;s form and its content. This influence cannot be fully explained by comparisons of the blog storytelling with the serial novel genre. Hence the author coins the term &amp;ldquo;literary startup&amp;rdquo; to describe the practice of publishing online the early version of&lt;br&gt;
the text, which is then subjected to evaluation by readers and subsequently published in print if it met with sufficient interest. In the course of analysis digital collation and stylometric methods were applied.&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">{"references": ["Chutnik Sylwia (2008) R\u00f3wnouprawnienie, czyli \"ustawka\" dziewczyn, Feminoteka (18.11.2008), http://www.feminoteka.pl/print.php?- type=A&amp;item_id=542 (3.03.2014).", "Chutnik Sylwia (2012) Cwaniary, Warszawa: Wydawnictwo \u015awiat Ksi\u0105\u017cki.", "Clarke Roger (2001) Stephen King and E-Publishing (8.03.2001), http:// www.rogerclarke.com/EC/KingEP.html (25.03.2014).", "Dubner Stephen J. (2000) What Is Stephen King Trying to Prove, \"The New York Times Magazine\" 13.08.2000, http://www.nytimes. com/2000/08/13/magazine/what-is-stephen-king-trying-to-prove.html (12.02.2014).", "Eder Maciej (2014) Metody \u015bcis\u0142e w literaturoznawstwie i pu\u0142apki pozornego obiektywizmu \u2013 przyk\u0142ad stylometrii, \"Teksty Drugie\" nr 2.", "Eder Maciej, Kestemont Mike, Rybicki Jan (2013) Stylometry with R: a Suite of Tools, w: Digital Humanities 2013: Conference Abstracts. University of Nebraska: Lincoln.", "Eire Kasia (2013) Nie jestem cwaniar\u0105 czyli o tym, czego si\u0119 dowiecie, chocia\u017c nie zawsze by\u015bcie chcieli, Notatki Coolturalne, http://notatkicoolturalne. blogspot.com/2013/07/nie-jestem-cwaniara-czyli-o-tym-czego.html (6.03.2014)", "Greco Albert N., Millot Jim, Wharton Robert M. (2014) The Book Publishing Industry, New York: Routledge.", "Greenwald Ted (2012) Upstart Eric Ries Has the Stage and the Crowd Is Going Wild, \"Wired: 5\", http://www.wired.com/business/2012/05/ff_gururies/ (20.03.2014).", "Harrison Linda (2001) Stephen King reveals The Plant profit. Not 'Big Publishing's Worst nightmare' after all, \"Register\" (7.02.2001), http://www.theregister. co.uk/2001/02/07/stephen_king_reveals_the_plant/ (12.02.2014).", "Jastrz\u0119bski Jerzy (1982) Czas relaksu. O literaturze masowej i jej okolicach, Wroc\u0142aw: Ossolineum.", "Jockers Matthew L. (2013) Macroanalysis. Digital Methods and Literary History. Urbana: University of Illinois Press.", "Karpiuk Dawid (2013) Warszawski spleen. \"Cwaniary\" \u2013 najnowsza powie\u015b\u0107 Sylwii Chutnik, \"Newsweek\", http://ksiazki.newsweek.pl/warszawskispleen--- cwaniary----najnowsza-powiesc-sylwii-chutnik,99585,1,1. html (06.03.2014).", "King Stephen (2000) The Plant: Zenith Rising, e-Book, http://www.stephenking. com/library/novel/plant:_zenith_rising_the.html (25.02.2014).", "Konwerska Emilia (2013) Sylwia Chutnik, \"Cwaniary\", \"Dwutygodnik\", http://www.dwutygodnik.com/artykul/4102-sylwia-chutnik-cwaniary. html (06.03.2014).", "Maryl Maciej (2012) Konwergencja i komunikacja. Gatunki wypowiedzi na stronach internetowych pisarzy, Zagadnienia Rodzaj\u00f3w Literackich z. 2 (110): 29-51.", "Maryl Maciej (2013) Blog jako dziennik elektroniczny. Analiza genologiczna blog\u00f3w pisarzy, \"Zagadnienia rodzaj\u00f3w literackich\" z. 2 (112).", "Maryl Maciej (2015) \u017bycie literackie w sieci. Pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Bada\u0144 Literackich PAN.", "Mytych Jagoda (2012) Sylwia Chutnik pisze o warszawskich \"cwaniarach\", rozmowa z Sylwi\u0105 Chutnik, http://www.tvp.pl/kultura/aktualnosci/sylwia- chutnik-pisze-o-warszawskich-cwaniarach/4660114 (06.03.2014).", "Nietresta-Zato\u0144 Agnieszka (2013) Jutro b\u0119dzie nic? Recenzja powie\u015bci \"Cwaniary\" Sylwii Chutnik\", http://www.mamopracuj.pl/jutro-bedzie-nic-recenzja- cwaniary-chutnik (06.03.2014).", "Orbitowski \u0141ukasz (2010) Warszawiacy, Korporacja Ha!Art, http://www. ha.art.pl/prezentacje/projekty/806-lukasz-orbitowski-warszawiacy (10.03.2014).", "Ostrowski Witold (2006) \"Serial Novel\", S\u0142ownik rodzaj\u00f3w i gatunk\u00f3w literackich, red. Grzegorz Gazda i S\u0142owinia Tynecka-Makowska, Krak\u00f3w: Universitas.", "Pisarski Mariusz (2010) Kresk\u0105, kredk\u0105 i krwi\u0105. O Cwaniarach Sylwii Chutnik, http://ha.art.pl/felietony/1307 (06.03.2014).", "Robert Maciej (2010) Warszawski thriller w czterdziestu odcinkach, \"\u017bycie Warszawy\" nr 69, http://www.zw.com.pl/artykul/459368_Warszawski_ thriller_w_czterdziestu_odcinkach.html (25.03.2014).", "Robert Maciej (2013) \"PANI ZEMSTA \u2013 Sylwia Chutnik \"Cwaniary\", Czytam Centralnie, http://czytamcentralnie.blogspot.com/2013/08/ pani-zemsta-sylwia-chutnik-cwaniary.html (06.03.2014).", "Rybicki Jan (2014) Pierwszy rzut oka na stylometryczn\u0105 map\u0119 literatury polskiej, \"Teksty Drugie\" nr 2.", "Stephenking.com (2001) The Plant: Frequently Asked Questions (09.04.2001), w: Web Archive: https://web.archive.org/web/20010409014128/http:// www.stephenking.com/plant_FAQ.html (25.03.2014).", "Tomczuk Jacek (2012) \"G\u0142\u00f3d bohaterek\", rozmowa z Sylwi\u0105 Chutnik, http:// www.rp.pl/artykul/951147.html (06.03.2014).", "Wo\u0142owicz Magdalena (2013) Sylwia Chutnik \u2013 \"Cwaniary\", K\u0105cik z ksi\u0105\u017ckami, http://kacikzksiazkami.blogspot.com/2012/12/normal-0-21-falsefalse- false-pl-x-none.html (06.03.2014)."]}</description>
 </descriptions>
</resource>
205
79
views
downloads
Views 205
Downloads 79
Data volume 13.4 MB
Unique views 198
Unique downloads 74

Share

Cite as