Book section Open Access

Startup literacki. Blog a powieść w odcinkach na przykładzie pierwowzoru Cwaniar Sylwii Chutnik

Maryl, Maciej

Editor(s)
Dąbrówka, Andrzej; Maryl, Maciej; Wójtowicz, Aleksandra

Startup literacki. Blog a powieść w odcinkach na przykładzie
pierwowzoru „Cwaniar” Sylwii Chutnik
Autor analizuje relacje między powieścią Sylwii Chutnik Cwaniary (2012) i jej odcinkowym pierwowzorem, publikowanym w blogu autorki w 2010 roku. Główny przedmiot namysłu stanowi kwestia wpływu warunków powstania, tj. cykliczności, kontekstu blogowego i błyskawicznego sprzężenia zwrotnego, na kształt i treść utworu. Odnosząc pierwowzór do tradycji powieści odcinkowych, autor nie dostrzega jednak zbyt wielu powiązań, proponując termin „startup literacki” na opisanie praktyki publikowania w sieci pierwszych, niedopracowanych wersji tekstu, które są następnie poddawane ewaluacji przez odbiorców (i ogłaszane drukiem, jeżeli spotkają się z przychylnym przyjęciem). W analizach posłużono się cyfrowym kolacjonowaniem i metodą stylometryczną.

Literary startup. Blog Versus Serial Novel on the Example of
‘Cwaniary’ (Wise Girls) by Sylwia Chutnik
The article analyzes the relationships between the novel Cwaniary (Wise Girls) (2012) by Sylwia Chutnik and its first draft published on Chutnik’s blog in 2010. The central question is the influence of the context of writing (i.e. its seriality and instant feedback) on the work’s form and its content. This influence cannot be fully explained by comparisons of the blog storytelling with the serial novel genre. Hence the author coins the term “literary startup” to describe the practice of publishing online the early version of
the text, which is then subjected to evaluation by readers and subsequently published in print if it met with sufficient interest. In the course of analysis digital collation and stylometric methods were applied.

Files (169.2 kB)
Name Size
Maryl 2016 Startup literacki.pdf
md5:e8dba0da4e196a00991c7e6eaf2759f3
169.2 kB Download
 • Chutnik Sylwia (2008) Równouprawnienie, czyli "ustawka" dziewczyn, Feminoteka (18.11.2008), http://www.feminoteka.pl/print.php?- type=A&item_id=542 (3.03.2014).

 • Chutnik Sylwia (2012) Cwaniary, Warszawa: Wydawnictwo Świat Książki.

 • Clarke Roger (2001) Stephen King and E-Publishing (8.03.2001), http:// www.rogerclarke.com/EC/KingEP.html (25.03.2014).

 • Dubner Stephen J. (2000) What Is Stephen King Trying to Prove, "The New York Times Magazine" 13.08.2000, http://www.nytimes. com/2000/08/13/magazine/what-is-stephen-king-trying-to-prove.html (12.02.2014).

 • Eder Maciej (2014) Metody ścisłe w literaturoznawstwie i pułapki pozornego obiektywizmu – przykład stylometrii, "Teksty Drugie" nr 2.

 • Eder Maciej, Kestemont Mike, Rybicki Jan (2013) Stylometry with R: a Suite of Tools, w: Digital Humanities 2013: Conference Abstracts. University of Nebraska: Lincoln.

 • Eire Kasia (2013) Nie jestem cwaniarą czyli o tym, czego się dowiecie, chociaż nie zawsze byście chcieli, Notatki Coolturalne, http://notatkicoolturalne. blogspot.com/2013/07/nie-jestem-cwaniara-czyli-o-tym-czego.html (6.03.2014)

 • Greco Albert N., Millot Jim, Wharton Robert M. (2014) The Book Publishing Industry, New York: Routledge.

 • Greenwald Ted (2012) Upstart Eric Ries Has the Stage and the Crowd Is Going Wild, "Wired: 5", http://www.wired.com/business/2012/05/ff_gururies/ (20.03.2014).

 • Harrison Linda (2001) Stephen King reveals The Plant profit. Not 'Big Publishing's Worst nightmare' after all, "Register" (7.02.2001), http://www.theregister. co.uk/2001/02/07/stephen_king_reveals_the_plant/ (12.02.2014).

 • Jastrzębski Jerzy (1982) Czas relaksu. O literaturze masowej i jej okolicach, Wrocław: Ossolineum.

 • Jockers Matthew L. (2013) Macroanalysis. Digital Methods and Literary History. Urbana: University of Illinois Press.

 • Karpiuk Dawid (2013) Warszawski spleen. "Cwaniary" – najnowsza powieść Sylwii Chutnik, "Newsweek", http://ksiazki.newsweek.pl/warszawskispleen--- cwaniary----najnowsza-powiesc-sylwii-chutnik,99585,1,1. html (06.03.2014).

 • King Stephen (2000) The Plant: Zenith Rising, e-Book, http://www.stephenking. com/library/novel/plant:_zenith_rising_the.html (25.02.2014).

 • Konwerska Emilia (2013) Sylwia Chutnik, "Cwaniary", "Dwutygodnik", http://www.dwutygodnik.com/artykul/4102-sylwia-chutnik-cwaniary. html (06.03.2014).

 • Maryl Maciej (2012) Konwergencja i komunikacja. Gatunki wypowiedzi na stronach internetowych pisarzy, Zagadnienia Rodzajów Literackich z. 2 (110): 29-51.

 • Maryl Maciej (2013) Blog jako dziennik elektroniczny. Analiza genologiczna blogów pisarzy, "Zagadnienia rodzajów literackich" z. 2 (112).

 • Maryl Maciej (2015) Życie literackie w sieci. Pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN.

 • Mytych Jagoda (2012) Sylwia Chutnik pisze o warszawskich "cwaniarach", rozmowa z Sylwią Chutnik, http://www.tvp.pl/kultura/aktualnosci/sylwia- chutnik-pisze-o-warszawskich-cwaniarach/4660114 (06.03.2014).

 • Nietresta-Zatoń Agnieszka (2013) Jutro będzie nic? Recenzja powieści "Cwaniary" Sylwii Chutnik", http://www.mamopracuj.pl/jutro-bedzie-nic-recenzja- cwaniary-chutnik (06.03.2014).

 • Orbitowski Łukasz (2010) Warszawiacy, Korporacja Ha!Art, http://www. ha.art.pl/prezentacje/projekty/806-lukasz-orbitowski-warszawiacy (10.03.2014).

 • Ostrowski Witold (2006) "Serial Novel", Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. Grzegorz Gazda i Słowinia Tynecka-Makowska, Kraków: Universitas.

 • Pisarski Mariusz (2010) Kreską, kredką i krwią. O Cwaniarach Sylwii Chutnik, http://ha.art.pl/felietony/1307 (06.03.2014).

 • Robert Maciej (2010) Warszawski thriller w czterdziestu odcinkach, "Życie Warszawy" nr 69, http://www.zw.com.pl/artykul/459368_Warszawski_ thriller_w_czterdziestu_odcinkach.html (25.03.2014).

 • Robert Maciej (2013) "PANI ZEMSTA – Sylwia Chutnik "Cwaniary", Czytam Centralnie, http://czytamcentralnie.blogspot.com/2013/08/ pani-zemsta-sylwia-chutnik-cwaniary.html (06.03.2014).

 • Rybicki Jan (2014) Pierwszy rzut oka na stylometryczną mapę literatury polskiej, "Teksty Drugie" nr 2.

 • Stephenking.com (2001) The Plant: Frequently Asked Questions (09.04.2001), w: Web Archive: https://web.archive.org/web/20010409014128/http:// www.stephenking.com/plant_FAQ.html (25.03.2014).

 • Tomczuk Jacek (2012) "Głód bohaterek", rozmowa z Sylwią Chutnik, http:// www.rp.pl/artykul/951147.html (06.03.2014).

 • Wołowicz Magdalena (2013) Sylwia Chutnik – "Cwaniary", Kącik z książkami, http://kacikzksiazkami.blogspot.com/2012/12/normal-0-21-falsefalse- false-pl-x-none.html (06.03.2014).

199
79
views
downloads
Views 199
Downloads 79
Data volume 13.4 MB
Unique views 192
Unique downloads 74

Share

Cite as