Report Open Access

Nationaal Expertisecentrum Wetenschap & Samenleving – Plan van aanpak

Verkade, Alex; Smeets, Ionica


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.7763918</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Verkade, Alex</creatorName>
   <givenName>Alex</givenName>
   <familyName>Verkade</familyName>
   <affiliation>Regieorgaan SIA</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Smeets, Ionica</creatorName>
   <givenName>Ionica</givenName>
   <familyName>Smeets</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-1743-9493</nameIdentifier>
   <affiliation>Universiteit Leiden</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Nationaal Expertisecentrum Wetenschap &amp; Samenleving – Plan van aanpak</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2023</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>wetenschapscommunicatie</subject>
  <subject>Nationaal Expertisecentrum Wetenschap &amp; Samenleving</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2023-04-12</date>
 </dates>
 <language>nl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Report"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/7763918</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsSupplementedBy" resourceTypeGeneral="Report">10.5281/zenodo.7808844</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.7763917</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Het plan van aanpak voor het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap &amp;amp; Samenleving.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
2,036
711
views
downloads
All versions This version
Views 2,0362,036
Downloads 711711
Data volume 2.8 GB2.8 GB
Unique views 1,9571,957
Unique downloads 633633

Share

Cite as