Other Open Access

Una història d'èxit en ciència ciutadana - BioMARató 2021: resultats destacats

Xavier Salvador; Jaume Piera; Sonia Liñán; Ángela Justamante


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.7658370</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Xavier Salvador</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-3039-7566</nameIdentifier>
   <affiliation>ICM-CSIC</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Jaume Piera</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-5818-9836</nameIdentifier>
   <affiliation>ICM-CSIC</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Sonia Liñán</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-0431-4683</nameIdentifier>
   <affiliation>ICM-CSIC</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Ángela Justamante</creatorName>
   <affiliation>CREAF</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Una història d'èxit en ciència ciutadana - BioMARató 2021: resultats destacats</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2023</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>ciència ciutadana</subject>
  <subject>BioMARató</subject>
  <subject>biodiversitat marina</subject>
  <subject>observatoris ciutadans</subject>
  <subject>ciència</subject>
  <subject>BioBlitz</subject>
  <subject>dades obertes</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2023-02-20</date>
 </dates>
 <language>en</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Other"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/7658370</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.7658369</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Aquesta infografia resumeix els resultats de la primera edici&amp;oacute; de la&amp;nbsp;BioMARat&amp;oacute;-Platges&amp;nbsp;amb vida, un dels majors esdeveniments de ci&amp;egrave;ncia ciutadana i observacions marines a Catalunya.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Es va tractar d&amp;#39;una activitat impulsada per l&amp;#39;Institut de Ci&amp;egrave;ncies del Mar (&lt;a href="https://www.icm.csic.es/en"&gt;ICM&lt;/a&gt;) juntament amb el projecte&amp;nbsp;&lt;a href="https://cos4cloud-eosc.eu/"&gt;Cos4Cloud&lt;/a&gt;, l&amp;#39;empresa&amp;nbsp;&lt;a href="https://anellides.com/"&gt;An&amp;egrave;l&amp;middot;lides, serveis ambientals marins&lt;/a&gt;, l&amp;rsquo;associaci&amp;oacute; mediambiental&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.xatrac.org/"&gt;Xatrac&lt;/a&gt;&amp;nbsp;i dos centres de submarinisme:&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.oceanicos.net/"&gt;Oce&amp;aacute;nicos&lt;/a&gt;, i&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.planctondiving.cat/en/centre-de-submarinisme-i-snorkel-a-lametlla-de-mar/"&gt;Pl&amp;agrave;ncton Diving&lt;/a&gt;&amp;nbsp;i l&amp;#39;&lt;a href="https://www.calonge.cat/"&gt;ajuntament de Calonge i Sant Antoni&lt;/a&gt;, que busca promoure la conservaci&amp;oacute; i la sensibilitzaci&amp;oacute; al voltant de l&amp;#39;ecosistema mar&amp;iacute;.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
 <fundingReferences>
  <fundingReference>
   <funderName>European Commission</funderName>
   <funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref Funder ID">10.13039/100010661</funderIdentifier>
   <awardNumber awardURI="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/863463/">863463</awardNumber>
   <awardTitle>Co-designed Citizen Observatories Services for the EOS-Cloud</awardTitle>
  </fundingReference>
 </fundingReferences>
</resource>
23
25
views
downloads
All versions This version
Views 2323
Downloads 2525
Data volume 1.5 GB1.5 GB
Unique views 2222
Unique downloads 1818

Share

Cite as