Other Open Access

Una història d'èxit en ciència ciutadana - BioMARató 2021: resultats destacats

Xavier Salvador; Jaume Piera; Sonia Liñán; Ángela Justamante


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.7658370">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.7658370</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.7658370"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0003-3039-7566">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0003-3039-7566</dct:identifier>
    <foaf:name>Xavier Salvador</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>ICM-CSIC</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0001-5818-9836">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0001-5818-9836</dct:identifier>
    <foaf:name>Jaume Piera</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>ICM-CSIC</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0003-0431-4683">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0003-0431-4683</dct:identifier>
    <foaf:name>Sonia Liñán</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>ICM-CSIC</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Ángela Justamante</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>CREAF</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Una història d'èxit en ciència ciutadana - BioMARató 2021: resultats destacats</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2023</dct:issued>
  <dcat:keyword>ciència ciutadana</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>BioMARató</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>biodiversitat marina</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>observatoris ciutadans</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>ciència</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>BioBlitz</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>dades obertes</dcat:keyword>
  <frapo:isFundedBy rdf:resource="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/863463/"/>
  <schema:funder>
   <foaf:Organization>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10.13039/100010661</dct:identifier>
    <foaf:name>European Commission</foaf:name>
   </foaf:Organization>
  </schema:funder>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2023-02-20</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/7658370"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/7658370</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.7658369"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Aquesta infografia resumeix els resultats de la primera edici&amp;oacute; de la&amp;nbsp;BioMARat&amp;oacute;-Platges&amp;nbsp;amb vida, un dels majors esdeveniments de ci&amp;egrave;ncia ciutadana i observacions marines a Catalunya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Es va tractar d&amp;#39;una activitat impulsada per l&amp;#39;Institut de Ci&amp;egrave;ncies del Mar (&lt;a href="https://www.icm.csic.es/en"&gt;ICM&lt;/a&gt;) juntament amb el projecte&amp;nbsp;&lt;a href="https://cos4cloud-eosc.eu/"&gt;Cos4Cloud&lt;/a&gt;, l&amp;#39;empresa&amp;nbsp;&lt;a href="https://anellides.com/"&gt;An&amp;egrave;l&amp;middot;lides, serveis ambientals marins&lt;/a&gt;, l&amp;rsquo;associaci&amp;oacute; mediambiental&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.xatrac.org/"&gt;Xatrac&lt;/a&gt;&amp;nbsp;i dos centres de submarinisme:&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.oceanicos.net/"&gt;Oce&amp;aacute;nicos&lt;/a&gt;, i&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.planctondiving.cat/en/centre-de-submarinisme-i-snorkel-a-lametlla-de-mar/"&gt;Pl&amp;agrave;ncton Diving&lt;/a&gt;&amp;nbsp;i l&amp;#39;&lt;a href="https://www.calonge.cat/"&gt;ajuntament de Calonge i Sant Antoni&lt;/a&gt;, que busca promoure la conservaci&amp;oacute; i la sensibilitzaci&amp;oacute; al voltant de l&amp;#39;ecosistema mar&amp;iacute;.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.7658370"/>
    <dcat:byteSize>58908355</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/7658370/files/CAT_Biomarató 2021 infografia resultats.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
 <foaf:Project rdf:about="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/863463/">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">863463</dct:identifier>
  <dct:title>Co-designed Citizen Observatories Services for the EOS-Cloud</dct:title>
  <frapo:isAwardedBy>
   <foaf:Organization>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10.13039/100010661</dct:identifier>
    <foaf:name>European Commission</foaf:name>
   </foaf:Organization>
  </frapo:isAwardedBy>
 </foaf:Project>
</rdf:RDF>
23
25
views
downloads
All versions This version
Views 2323
Downloads 2525
Data volume 1.5 GB1.5 GB
Unique views 2222
Unique downloads 1818

Share

Cite as