Other Open Access

Una història d'èxit en ciència ciutadana - BioMARató 2021: resultats destacats

Xavier Salvador; Jaume Piera; Sonia Liñán; Ángela Justamante


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.7658370", 
 "language": "eng", 
 "title": "Una hist\u00f2ria d'\u00e8xit en ci\u00e8ncia ciutadana - BioMARat\u00f3 2021: resultats destacats", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2023, 
    2, 
    20
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Aquesta infografia resumeix els resultats de la primera edici&oacute; de la&nbsp;BioMARat&oacute;-Platges&nbsp;amb vida, un dels majors esdeveniments de ci&egrave;ncia ciutadana i observacions marines a Catalunya.</p>\n\n<p>Es va tractar d&#39;una activitat impulsada per l&#39;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar (<a href=\"https://www.icm.csic.es/en\">ICM</a>) juntament amb el projecte&nbsp;<a href=\"https://cos4cloud-eosc.eu/\">Cos4Cloud</a>, l&#39;empresa&nbsp;<a href=\"https://anellides.com/\">An&egrave;l&middot;lides, serveis ambientals marins</a>, l&rsquo;associaci&oacute; mediambiental&nbsp;<a href=\"https://www.xatrac.org/\">Xatrac</a>&nbsp;i dos centres de submarinisme:&nbsp;<a href=\"https://www.oceanicos.net/\">Oce&aacute;nicos</a>, i&nbsp;<a href=\"https://www.planctondiving.cat/en/centre-de-submarinisme-i-snorkel-a-lametlla-de-mar/\">Pl&agrave;ncton Diving</a>&nbsp;i l&#39;<a href=\"https://www.calonge.cat/\">ajuntament de Calonge i Sant Antoni</a>, que busca promoure la conservaci&oacute; i la sensibilitzaci&oacute; al voltant de l&#39;ecosistema mar&iacute;.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Xavier Salvador"
  }, 
  {
   "family": "Jaume Piera"
  }, 
  {
   "family": "Sonia Li\u00f1\u00e1n"
  }, 
  {
   "family": "\u00c1ngela Justamante"
  }
 ], 
 "type": "article", 
 "id": "7658370"
}
23
25
views
downloads
All versions This version
Views 2323
Downloads 2525
Data volume 1.5 GB1.5 GB
Unique views 2222
Unique downloads 1818

Share

Cite as