Journal article Open Access

''INGLIZ TILIDAGI O'RIN-JOY MUNOSABARINI IFODALOVCHI LEKSIK VA MORFOLOGIK VOSITALAR"

Xoshimova Nargis; Muxtorova Raximaxon


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="005">20230113142642.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">7529751</controlfield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Muxtorova Raximaxon</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">280429</subfield>
  <subfield code="z">md5:1d2c9b5de0aa1f45aaba9bff267e6554</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/7529751/files/32-35.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2023-01-12</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:7529751</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Xoshimova Nargis</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">''INGLIZ TILIDAGI O'RIN-JOY MUNOSABARINI IFODALOVCHI LEKSIK VA MORFOLOGIK VOSITALAR"</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Morfologiya&lt;/strong&gt; -&lt;strong&gt;&lt;a href="https://uz.eferrit.com/sozning-tarifi-nima/"&gt;so&amp;#39;z&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;tuzilmalarini, xususan,&lt;a href="https://uz.eferrit.com/morpheme-soz-va-soz-qismlari/"&gt;morfemalar&lt;/a&gt; bo&amp;#39;yicha o&amp;#39;rganadigan &lt;a href="https://uz.eferrit.com/zamonaviy-tilshunoslikning-kopgina-kichik-zonalari/"&gt;tilshunoslikning&lt;/a&gt; (va &lt;a href="https://uz.eferrit.com/ingliz-tilidagi-grammatikani-tarifi-va-misollar/"&gt;grammatikaning&lt;/a&gt; asosiy tarkibiy qismlaridan biri) filialidir. Sifat: &lt;em&gt;morfologik&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.7529750</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.7529751</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
</record>
19
14
views
downloads
All versions This version
Views 1919
Downloads 1414
Data volume 3.9 MB3.9 MB
Unique views 1919
Unique downloads 1313

Share

Cite as