Journal article Open Access

''INGLIZ TILIDAGI O'RIN-JOY MUNOSABARINI IFODALOVCHI LEKSIK VA MORFOLOGIK VOSITALAR"

Xoshimova Nargis; Muxtorova Raximaxon


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Xoshimova Nargis</dc:creator>
 <dc:creator>Muxtorova Raximaxon</dc:creator>
 <dc:date>2023-01-12</dc:date>
 <dc:description>Morfologiya -so'z tuzilmalarini, xususan,morfemalar bo'yicha o'rganadigan tilshunoslikning (va grammatikaning asosiy tarkibiy qismlaridan biri) filialidir. Sifat: morfologik.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/7529751</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.7529751</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:7529751</dc:identifier>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.7529750</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:title>''INGLIZ TILIDAGI O'RIN-JOY MUNOSABARINI IFODALOVCHI LEKSIK VA MORFOLOGIK VOSITALAR"</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
19
14
views
downloads
All versions This version
Views 1919
Downloads 1414
Data volume 3.9 MB3.9 MB
Unique views 1919
Unique downloads 1313

Share

Cite as