Journal article Open Access

''INGLIZ TILIDAGI O'RIN-JOY MUNOSABARINI IFODALOVCHI LEKSIK VA MORFOLOGIK VOSITALAR"

Xoshimova Nargis; Muxtorova Raximaxon


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.7529751", 
 "author": [
  {
   "family": "Xoshimova Nargis"
  }, 
  {
   "family": "Muxtorova Raximaxon"
  }
 ], 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2023, 
    1, 
    12
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p><strong>Morfologiya</strong> -<strong><a href=\"https://uz.eferrit.com/sozning-tarifi-nima/\">so&#39;z</a></strong><strong> </strong>tuzilmalarini, xususan,<a href=\"https://uz.eferrit.com/morpheme-soz-va-soz-qismlari/\">morfemalar</a> bo&#39;yicha o&#39;rganadigan <a href=\"https://uz.eferrit.com/zamonaviy-tilshunoslikning-kopgina-kichik-zonalari/\">tilshunoslikning</a> (va <a href=\"https://uz.eferrit.com/ingliz-tilidagi-grammatikani-tarifi-va-misollar/\">grammatikaning</a> asosiy tarkibiy qismlaridan biri) filialidir. Sifat: <em>morfologik</em>.</p>", 
 "title": "''INGLIZ TILIDAGI O'RIN-JOY MUNOSABARINI IFODALOVCHI LEKSIK VA MORFOLOGIK VOSITALAR\"", 
 "type": "article-journal", 
 "id": "7529751"
}
19
14
views
downloads
All versions This version
Views 1919
Downloads 1414
Data volume 3.9 MB3.9 MB
Unique views 1919
Unique downloads 1313

Share

Cite as