Journal article Open Access

Mihne Sonrasında Ehl-i Hadîs Muhitinde Fıkıh: Ebû Bekir El-Hallâl, İbn Huzeyme ve İbnü'l-Münzir

Efe, Halil


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Mihne</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Ahmed b. Hanbel</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Hanbelî Mezhebi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Ebû Bekir el-Hallâl</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">İbn Huzeyme</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">İbnü'l-Münzir</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20221229142623.0</controlfield>
 <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Citation/©: Efe,H. (2022). Mihne Sonrasında Ehl-i Hadîs Muhitinde Fıkıh: Ebû Bekir El-Hallâl, İbn Huzeyme ve İbnü'l-Münzir. Theosophia, 5, 121-142.</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">7487018</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">1464539</subfield>
  <subfield code="z">md5:d1f3322e216a81b2d42474d921166629</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/7487018/files/07_hefe.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-12-29</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="p">user-journal-philosophy-theology-social-scieces-humanities</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:7487018</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="c">121-142</subfield>
  <subfield code="p">Theosophia</subfield>
  <subfield code="n">5</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-3509-3078</subfield>
  <subfield code="a">Efe, Halil</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Mihne Sonrasında Ehl-i Hadîs Muhitinde Fıkıh: Ebû Bekir El-Hallâl, İbn Huzeyme ve İbnü'l-Münzir</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-journal-philosophy-theology-social-scieces-humanities</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;İsl&amp;acirc;m d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nce tarihinin d&amp;ouml;n&amp;uuml;m noktalarından biri de hi&amp;ccedil; ş&amp;uuml;phesiz Mihne&amp;rsquo;dir. Mihne, &amp;ldquo;Kur&amp;rsquo;&amp;acirc;n&amp;rsquo;ın yaratılmış olduğu (&lt;em&gt;halku&amp;rsquo;l-Kur&amp;rsquo;&amp;acirc;n&lt;/em&gt;)&amp;rdquo; g&amp;ouml;r&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;n, Abb&amp;acirc;s&amp;icirc; halifesi Me&amp;rsquo;m&amp;ucirc;n ile iki halefi tarafından bilhassa ehl-i had&amp;icirc;se mensup &amp;acirc;limlere dikte edilmesini ve bu g&amp;ouml;r&amp;uuml;ş&amp;uuml; kabul etmeleri i&amp;ccedil;in onlara uygulanan baskıları ifade eder. Me&amp;rsquo;m&amp;ucirc;n, Mihne vasıtasıyla, dinin bilgi ve h&amp;uuml;k&amp;uuml;m kaynaklarına v&amp;acirc;kıf ve ilm&amp;icirc; olarak onları yorumlama yetkinliğine sahip hadis ve fıkıh bilginlerinin n&amp;uuml;f&amp;ucirc;zunu kırmayı ve halifenin din&amp;icirc; otoritesini artırmayı ama&amp;ccedil;lamıştır. Ehl-i had&amp;icirc;s &amp;acirc;limlerin ekseriyeti, tehdit edildikleri veya bilfiil maruz kaldıkları baskı ve eziyet karşısında halku&amp;rsquo;l-Kur&amp;rsquo;&amp;acirc;n g&amp;ouml;r&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml; ikrar etmek durumunda kalırken, se&amp;ccedil;kin muhaddis Ahmed b. Hanbel (&amp;ouml;. 241/855) buna karşı &amp;ccedil;ıkmıştır. İbn Hanbel&amp;rsquo;e g&amp;ouml;re, din&amp;icirc; bilgi ve h&amp;uuml;k&amp;uuml;mlerin asıl kaynağı &amp;ldquo;nakil&amp;rdquo;dir; naslar ile ilk M&amp;uuml;sl&amp;uuml;man nesillerin g&amp;ouml;r&amp;uuml;ş ve uygulamalarıdır (&lt;em&gt;eser&lt;/em&gt;). Bu kaynaklarda bulunmayan ve onlarla irtibatsız bir şekilde sırf akla dayalı olarak vazedilen g&amp;ouml;r&amp;uuml;ş ve değerlendirmeler (&lt;em&gt;re&amp;rsquo;y&lt;/em&gt;) ise muteber değildir. O, bu t&amp;uuml;rden bir g&amp;ouml;r&amp;uuml;ş saydığı halku&amp;rsquo;l-Kur&amp;rsquo;&amp;acirc;n&amp;rsquo;ı reddederken din&amp;icirc; bilgi ve h&amp;uuml;k&amp;uuml;mlerin meşr&amp;ucirc; ve muteber kaynakları olarak nas ve eseri vurgulamıştır. İbn Hanbel&amp;rsquo;in Mihne s&amp;uuml;recinde kararlı ve g&amp;uuml;&amp;ccedil;l&amp;uuml; bir şekilde vurguladığı bu husus, diğer İsl&amp;acirc;m&amp;icirc; ilimler gibi, fıkıh d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncesini de fark edilir bi&amp;ccedil;imde etkilemiştir. H&amp;acirc;kim ve yaygın bir olgu olarak bir m&amp;uuml;ctehidin ictihad y&amp;ouml;ntemini ve fıkh&amp;icirc; g&amp;ouml;r&amp;uuml;şlerini esas almak suretiyle bir fıkıh mezhebi b&amp;uuml;nyesinde y&amp;uuml;r&amp;uuml;t&amp;uuml;len fıkıh &amp;ccedil;alışmaları, hadis rivayetlerini fıkh&amp;icirc; istidl&amp;acirc;l s&amp;uuml;re&amp;ccedil;lerinde ve fıkıh metinlerinde belirgin bir şekilde &amp;ouml;ne &amp;ccedil;ıkarıp g&amp;ouml;r&amp;uuml;n&amp;uuml;r kılacak; fakih mensubu bulunduğu fıkıh &amp;ccedil;evresinde ortaya konmuş birikimin hadisle irtibatını ispat ve tahkim etmeye &amp;ccedil;alışacaktır. Ehl-i hadis ise, hadis ve eser rivayetleri &amp;ccedil;er&amp;ccedil;evesinde bir fıkhın m&amp;uuml;mk&amp;uuml;n olduğunu g&amp;ouml;steren eserler telif edecektir. Bu makale, bahse konu gelişmenin ehl-i had&amp;icirc;s muhitindeki tezah&amp;uuml;rlerini, İbn Hanbel&amp;rsquo;in ictihad y&amp;ouml;ntemini ve fıkh&amp;icirc; g&amp;ouml;r&amp;uuml;şlerini benimseyen Eb&amp;ucirc; Bekir el-Hall&amp;acirc;l (&amp;ouml;. 311/923) ile &amp;ldquo;mutlak ictihad&amp;rdquo; faaliyetinde bulunmuş olan İbn Huzeyme (&amp;ouml;. 311/924) ve İbn&amp;uuml;&amp;rsquo;l-M&amp;uuml;nzir&amp;rsquo;in (&amp;ouml;. 318/930) fıkh&amp;icirc; mesaileri &amp;ccedil;er&amp;ccedil;evesinde incelemeyi ama&amp;ccedil;lamaktadır.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">url</subfield>
  <subfield code="i">isDerivedFrom</subfield>
  <subfield code="a">https://en.theosophiajournal.com/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.7487017</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.7487018</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
</record>
100
65
views
downloads
All versions This version
Views 100100
Downloads 6565
Data volume 95.2 MB95.2 MB
Unique views 8787
Unique downloads 5858

Share

Cite as