UPDATE: Zenodo migration postponed to Oct 13 from 06:00-08:00 UTC. Read the announcement.

Journal article Open Access

Samen aan tafel over lokale vraagstukken in de maakplaats

Hermans, Marianne; Mostert-van der Sar, Manon


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.7383500</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Hermans, Marianne</creatorName>
   <givenName>Marianne</givenName>
   <familyName>Hermans</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Mostert-van der Sar, Manon</creatorName>
   <givenName>Manon</givenName>
   <familyName>Mostert-van der Sar</familyName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Samen aan tafel over lokale vraagstukken in de maakplaats</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-11-29</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/7383500</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.7383499</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/kbnl</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;De bibliotheek staat allang niet meer symbool voor rijen kasten met boeken die wachten tot iemand ze wil raadplegen. Integendeel: het is een plek waar mensen van verschillende achtergronden met elkaar in gesprek gaan, samen leren en dingen maken. Om die ontwikkeling te ondersteunen bieden bibliotheken ruimte en faciliteiten aan in hun maakplaatsen.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
84
33
views
downloads
All versions This version
Views 8484
Downloads 3333
Data volume 80.5 MB80.5 MB
Unique views 7474
Unique downloads 3030

Share

Cite as