Journal article Open Access

Health effects of UV nail lamps - is there a risk of cancer?

Basta-Arciszewska, Katarzyna; Arciszewski, Kamil; Borowik, Joanna; Brodowski, Wojciech; Swora, Aleksandra; Sygacz, Oliwer; Pawłowski, Piotr; Żelazny, Przemysław; Filipczak, Joanna; Dankiewicz, Sara; Bróż, Sebastian

Basta-Arciszewska, Katarzyna, Arciszewski, Kamil, Borowik, Joanna, Brodowski, Wojciech, Swora, Aleksandra, Sygacz, Oliwer, Pawłowski, Piotr, Żelazny, Przemysław, Filipczak, Joanna, Dankiewicz, Sara, Bróż, Sebastian. Health effects of UV nail lamps - is there a risk of cancer? Journal of Education, Health and Sport. 2022;12(9):891-904. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2022.12.09.103

https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/40045

https://zenodo.org/record/7099996

 

 

 

 

 

The journal has had 40 points in Ministry of Education and Science of Poland parametric evaluation. Annex to the announcement of the Minister of Education and Science of December 21, 2021. No. 32343.

Has a Journal's Unique Identifier: 201159. Scientific disciplines assigned: Physical Culture Sciences (Field of Medical sciences and health sciences); Health Sciences (Field of Medical Sciences and Health Sciences).

Punkty Ministerialne z 2019 - aktualny rok 40 punktów. Załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. Lp. 32343. Posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 201159.

Przypisane dyscypliny naukowe: Nauki o kulturze fizycznej (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu); Nauki o zdrowiu (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu).

© The Authors 2022;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author (s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non commercial license Share alike.

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.09.2022. Revised: 15.09.2022. Accepted: 20.09.2022.

 

 

 

 

 

Health effects of UV nail lamps - is there a risk of cancer?

 

Wpływ lamp UV do paznokci na zdrowie - czy istnieje ryzyko nowotworzenia?

 

Katarzyna Basta-Arciszewska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Krasnicka 100 Avenue, 20-718 Lublin, Poland

https://orcid.org/0000-0002-7759-1588 | kasiabasta01@gmail.com 

 

Kamil Arciszewski

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Krasnicka 100 Avenue, 20-718 Lublin, Poland

https://orcid.org/0000-0002-7200-3580 | kk.arciszewski@gmail.com

 

Joanna Borowik

Independent Public Clinical Hospital No. 1 in Lublin, Stanislawa Staszica 16 Street, 20-081 Lublin, Poland

https://orcid.org/0000-0001-8369-6207| joannaa.borowik@gmail.com

 

Wojciech Brodowski

Independent Public Healthcare Center of the Ministry of Interior and Administration in Lublin, Grenadierow 3 Street, 20-331 Lublin, Poland 

https://orcid.org/0000-0003-0756-387X | brodowski.wojciech@gmail.com 

 

Aleksandra Swora

Independent Public Clinical Hospital No. 1 in Lublin, Stanislawa Staszica 16 Street, 20-081 Lublin, Poland

https://orcid.org/0000-0002-6171-0386 | ola.swora@gmail.com 

 

Oliwer Sygacz

Independent Public Clinical Hospital No. 4 in Lublin, Jaczewskiego 8 Street, 20-954 Lublin, Poland

https://orcid.org/0000-0003-3245-945X | oliwer.sygacz@gmail.com 

 

 

Piotr Pawłowski

Student, Faculty of Medicine, Medical University of Lublin, Raclawickie 1 Avenue, 20-059 Lublin, Poland

https://orcid.org/0000-0002-1197-7218 | pawlowskipiotr56@gmail.com 

 

Przemysław Żelazny

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, Raclawickie 23 Avenue, 20-049 Lublin, Poland

https://orcid.org/0000-0001-6794-9112 | przemo.zelazny@gmail.com 

 

Joanna Filipczak

Graduate, Faculty of Medicine, Medical University of Lublin, Raclawickie 1 Avenue, 20-059 Lublin, Poland 

https://orcid.org/0000-0002-3512-8368 | joannafilipczak70@gmail.com 

 

Sara Dankiewicz

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, Fryderyka Szopena 2 Street, 35-055 Rzeszow, Poland

https://orcid.org/0000-0002-9208-8462 | saradankiewicz96@gmail.com

 

Sebastian Bróż

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, Fryderyka Szopena 2 Street, 35-055 Rzeszow, Poland

https://orcid.org/0000-0002-6191-2535 | sebastianbroz223@gmail.com

 

 

Abstract

Introduction: 

Every year, more and more people are using manicure and pedicure services performed with UV lamps. As public awareness of the harmfulness of prolonged exposure to UV light increases, there are doubts about the safety of frequent treatments using it.

Aim of the study: 

The aim of the study was to find out whether regular use of UV nail lamps is safe and to educate patients about the prevention of potential cancer.

Methods and materials: 

A literature review was performed in the PubMed database using the keywords: UV; nail lamp; skin cancer; risk.

Resulsts: 

Certain clinical cases indicate that long-term, regular exposure to UVA radiation from nail lamps can increase the risk of squamous cell carcinoma of the skin and actinic keratosis, but other risk factors may overlap. According to a statement by the U.S. Food and Drug Administration (FDA), the use of these devices is safe. Thus, the results of the studies appear to be inconclusive. Both the researchers who prove the safety of lamp use and those who question it unanimously recommend the use of prophylaxis and educating patients about it.

Conclusions: 

The use of UV nail lamps is not associated with significant risks. Single clinical cases describing the development of squamous cell carcinoma of the skin and actinic keratosis appear to be anecdotal. As the low probability of cancer formation is still taken into account, it is worth taking the recommended precautions: using creams with a broad-spectrum UV filter 20 minutes before exposure or manicure gloves. Using LED nail lamps instead of classic UV lamps will also be beneficial. The topic is a developing one and will require more research attention.

Keywords: UV; nail lamp; skin cancer; risk

 

 

Abstrakt 

Wprowadzenie: 

Z każdym rokiem coraz więcej osób korzysta z usług manicure i pedicure, wykonywanych za pomocą lamp UV. Wraz ze wzrostem społecznej świadomości na temat szkodliwości długotrwałej ekspozycji na światło UV, pojawia się wątpliwość co do bezpieczeństwa częstych zabiegów z jego użyciem.

Cel pracy: 

Celem pracy było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy regularne korzystanie z lamp UV do paznokci jest bezpieczne oraz edukacja pacjentów w zakresie profilaktyki potencjalnego nowotworzenia.

Materiał i dowody: 

Dokonano przeglądu literatury w bazie danych PubMed z wykorzystaniem słów kluczy: UV; nail lamp; skin cancer; risk.

Stan wiedzy: 

Pewne przypadki kliniczne wskazują, że wieloletnia, regularna ekspozycja na promieniowanie UVA lamp do paznokci, może zwiększyć ryzyko powstania raka kolczystokomórkowego skóry i rogowacenia słonecznego, jednak na ich występowanie mogą nakładać się inne czynniki ryzyka. Według oświadczenia FDA (U.S. Food and Drug Administration) używanie tych urządzeń jest bezpieczne. Tym samym wyniki badań wydają się być niejednoznaczne. Zarówno badacze dowodzący bezpieczeństwo użytku lamp, jak i ci poddający je w wątpliwość, zgodnie zalecają stosowanie profilaktyki i edukowanie pacjentów w tym zakresie.

Podsumowanie: 

Korzystanie z lamp UV do paznokci nie jest obciążone znaczącym ryzykiem. Pojedyncze przypadki kliniczne, opisujące rozwój raka kolczystokomórkowego skóry i rogowacenia słonecznego, wydają się być anegdotyczne. Jako że nadal brane jest pod uwagę niskie prawdopodobieństwo nowotworzenia, warto stosować zalecane środki ostrożności: używanie kremów z szerokospektralnym filtrem UV 20 minut przed ekspozycją lub rękawiczek do manicure. Korzystne będzie też używanie lamp LED do paznokci zamiast klasycznych UV. Temat jest rozwojowy i będzie wymagał większej uwagi badaczy.

Słowa klucze: UV; nail lamp; skin cancer; risk.

Files (654.3 kB)
Name Size
40045.pdf
md5:4061a89ebb78ade3ca87edef7f06679c
654.3 kB Download
13
11
views
downloads
Views 13
Downloads 11
Data volume 7.2 MB
Unique views 13
Unique downloads 11

Share

Cite as