UPDATE: Zenodo migration postponed to Oct 13 from 06:00-08:00 UTC. Read the announcement.

Journal article Open Access

Waar taalmodel en gaminghardware elkaar ontmoeten

Faber, Willem Jan


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.7056937</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Faber, Willem Jan</creatorName>
   <givenName>Willem Jan</givenName>
   <familyName>Faber</familyName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Waar taalmodel en gaminghardware elkaar ontmoeten</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-09-07</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/7056937</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.7056936</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/kbnl</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Fijnmazig zoeken in de collecties mogelijk maken en al deze data aan elkaar en aan andere bronnen verbinden, zo luidt een van de doelen van de KB. De huidige ontwikkelingen in NLP en AI, en &amp;lsquo;wat tweak-werk&amp;rsquo;, helpen de nationale bibliotheek daarbij.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
32
20
views
downloads
All versions This version
Views 3232
Downloads 2020
Data volume 49.4 MB49.4 MB
Unique views 2323
Unique downloads 1919

Share

Cite as