Book section Open Access

Sądowa kontrola aktów prawnych dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w Polsce i w Niemczech

Lewandowski, Filip

The subject of this article is the comparison of the legal bases of the introduced restrictions aimed at the prevention and mitigation of the SARS-CoV-2 virus and the legal protection against these restrictions in Polish and German legal orders. The first part of the article presents the legal regulations currently in force in both countries, concerning the prevention of infectious diseases, and their alterations in connection with the COVID-19 pandemic. The following part describes, in detail, the possibilities of the legal protection provided by Polish and German constitutional and administrative law against these regulations or legal acts issued on their basis. The article ends with a comparison of the legal solutions in both countries.

 • Grundgesetz vom 23. Mai 1949, BGBl. 1949, s. 1 ze zm.

 • Bundesverfassungsgerichtsgesetz vom 12.März 1951, t.j. BGBl. I 1993, s. 1473 ze zm.

 • Verwaltungsgerichtsordnung vom 21. Januar 1960, t.j. BGBl. I 1991, s. 686 ze zm.

 • Ordnungswidrigkeitengesetz vom 24. Mai 1968 r., t.j. BGBl. I 1987, s. 602 ze zm.

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.

 • Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000, BGBl. I 2000, s. 1045 ze zm.

 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.j. Dz.U. 2019, poz. 2325.

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. 2008 Nr 234, poz. 1570 ze zm.

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020, poz. 374 ze zm.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 566.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 658.

 • Drittes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 18. November 2020, BGBl. I 2020, s. 2397.

 • Wyrok BVerwG z 17.01.1972 r., I C 33.68, BverwGE 1972, s. 247.

 • Postanowienie BverfG z 19.06.2007 r., 1 BvR 1290/05, openJur 2012, poz. 25647.

 • Postanowienie BverfG z 16.07.2015 r., 1 BvR 1014/13, NVwZ-RR 2016, s. 1.

 • Wyrok BverwG z 25.11.2017 r., 6 C 46/16, BverwGE 2017, s. 160-193.

 • Postanowienie BverfG z 18.12.2018 r., 1 BvR 2795/09, 1 BvR 3187/10, Beck.de 37208.

 • Postanowienie VGH Baden-Württemberg z 9.04.2020 r, 1 S 925/20, openJur 2020, poz. 34793.

 • Postanowienie OVG Bremen z 9.04.2020 r., 1 B 97/20, https://www.oberverwaltungsgericht. bremen.de/gerichtsentscheidung-en/verordnung-zum-schutz-vor-neuinfektionen-mitdem- coronavirus-sars-cov-2-vom-03-04-2020-17671?asl =bremen72.c.11265.de [dostęp: 26.06.2022].

 • Postanowienie VG Berlin z 22.04.2020 r., 14 L 42/20, openJur 2020, poz. 37483

 • Postanowienie VG Hamburg z 11.05.2020 r., 9 E 1919/20, openJur 2020, poz. 6681.

 • Postanowienie VG Neustadt (Weinstraße) z 7.10.2020 r., 5 L 783/20.NW, openJur 2020, poz. 76717.

 • Postanowienie VGH Baden-Württemberg z 15.10.2020 r., 1 S 3156/20, openJur 2020, poz. 74966.

 • Postanowienie VG Regensburg z 19.11.2020 r., RN 14 E 20.2789, openJur 2020, poz. 77633.

 • Wyrok WSA w Krakowie z 26.01.2021 r., III SA/Kr 924/20, CBOSA.

 • Postanowienie VG Gießen z 25.02.2021 r., 4 L 636/21.GI, Juris.

 • Wyrok WSA w Warszawie z 2.07.2021 r., VII SA/Wa 1761/20, CBOSA.

 • Postanowienie BVerfG z 19.11.2021 r., 1 BvR 781/21, openJur 2021, poz. 17518.

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

 • Eckart C., Winkelmüller M. (red.), Infektionsschutzrecht, Monachium 2020, Beck.de.

 • Eyermann E., Fröhler L. (red.), Verwaltungsgerichtsordnung, Monachium 2019.

 • Gassner K., Seith S. (red.), Ordnungswidrigkeitengesetz, Baden-Baden 2020.

 • Kamiński M., Mechanizm i granice weryfikacji sądowoadministracyjnej a normy prawa administracyjnego i ich konkretyzacja, Warszawa 2016.

 • Posser H., Wolff H. (red.), Beck'scher Online-Kommentar VwGO, Monachium 2021, Beck.de.

 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013.

 • Trociuk S., Prawa i wolności w stanie epidemii, Warszawa 2021.

 • Szewczyk M., Sądy mogą karać za otwarte lokale. Tylko Trybunał Konstytucyjny zbada rozporządzenie, https://www.money.pl/gospodarka/sady-profesor-prawa-z-poznania-bronisadu- ktory-skazal-zbuntowanego-przedsiebiorce-na-grzywne-6612025803070400a.html [dostęp: 13.12.2021].

6
6
views
downloads
All versions This version
Views 66
Downloads 66
Data volume 1.1 MB1.1 MB
Unique views 66
Unique downloads 66

Share

Cite as