Journal article Open Access

जागतिक महामारी आणि विधवा महिलांच्या समस्या

प्रा. हर्षला सूर्यवंशी


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.6991043</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>प्रा. हर्षला सूर्यवंशी</creatorName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>जागतिक महामारी आणि विधवा महिलांच्या समस्या</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>विधवा, समस्या, महामारी</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-06-30</date>
 </dates>
 <language>mr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/6991043</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.6991042</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;&lt;em&gt;23 जून हा दिवस संयुक्त राष्ट्र संघाच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय &amp;ldquo;विधवा दिन&amp;rdquo; म्हणून पाळला जातो. लग्नानंतर 25 व्या&amp;nbsp; दिवशीच नवरा कोरोना या जागतिक महामारी चा बळी ठरला आणि पुढे विधवापण सुरू झाले. अंगावरचे दागिने उतरवले कुंकू पुसलं गेलं. त्या वेळी&amp;nbsp; सती प्रभेची आढवण&amp;nbsp; झाली. पण चितेच्या आगीपेक्षा समाजात मिळणारी चटके जास्त त्रासदायक होते. पण नंतर ठरवलं विधवांना ताठ मानेने जगता आले. पाहिजे यासाठी प्रयत्न आणि संघर्ष सुरू झाला. &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
13
13
views
downloads
All versions This version
Views 1313
Downloads 1313
Data volume 16.4 MB16.4 MB
Unique views 1313
Unique downloads 1212

Share

Cite as