Journal article Open Access

Sebile Başok Diş. Doğal Olanın Yitimi ve İnsanın Düşüşü Hakkında Felsefi Bir İnceleme. Konya: Çizgi Yayınları, 2019, 272 s., ISBN 978-605-196-300-6.

ATMACA, Sevgi


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>ATMACA, Sevgi</dc:creator>
 <dc:date>2022-06-29</dc:date>
 <dc:description>Tarihin ilk zamanlarından bu yana insanın doğa üzerindeki tahribatı varlığını devam ettirmiştir. Doğal olandan uzaklaşma, mekanik düzene sağlanan uyum, doğal olanın basit gelmesi bu tahrifata karşı farkındalığı düşürmektedir. Sebile Başok Diş’in Doğal Olanın Yitimi ve İnsanın Düşüşü Hakkında Felsefi Bir İnceleme kitabı bu konuları ele almıştır. Kitap dört ana başlıktan ve her bölüm de kendi içerisinde ilgili alt başlıklardan oluşmaktadır. Başlıklar ele alındığında içeriklerle uyumlu olduğu görülmektedir. Alt metinler konu başlıklarını açıklar niteliktedir. Konu bütünlüğü baştan sona anlamlı bir şekilde korunmuştur.

Kitabı okurken bölüm başlarında filozofların ve bazı yazarların konuyla ilgili fikirlerine yer verilmesi okuyucuda bölüm içeriği hakkında ön hazırlık oluşturmakta ve konunun anlaşılması noktasında da kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca yazarın sade, anlaşılır bir dil kullanması da yine ön bilgisi olmayan okuyucuların bile anlatılmak isteneni açıkça anlamasını sağlamış; çok laf, anlam karmaşası gibi gereksiz kelime yoğunluğundan uzak bir anlatımla yazılmıştır. Problemlere dini açıdan yaklaşırken tek bir din referans alınmamış, konular objektif bir şekilde incelenip gerek beşerî gerekse ilahi kökenli dinlerin konu ile ilgili görüşlerine şeffaf bir şekilde yaklaşılmıştır. Bu da okuyucu için tekdüzelikten uzak bir okuma keyfi sunmaktadır.

...</dc:description>
 <dc:description>Citation/©: Atmaca, S. (2022). Doğal Olanın Yitimi ve İnsanın Düşüşü Hakkında Felsefi Bir İnceleme by Sebile Başok Diş. Theosophia, 4, 119-121.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/6779073</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.6779073</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:6779073</dc:identifier>
 <dc:relation>url:https://en.theosophiajournal.com/</dc:relation>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.6779072</dc:relation>
 <dc:relation>url:https://zenodo.org/communities/journal-philosophy-theology-social-scieces-humanities</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:source>Theosophia 4 119-121</dc:source>
 <dc:subject>Book Review</dc:subject>
 <dc:title>Sebile Başok Diş. Doğal Olanın Yitimi ve İnsanın Düşüşü Hakkında Felsefi Bir İnceleme. Konya: Çizgi Yayınları, 2019, 272 s., ISBN 978-605-196-300-6.</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
104
75
views
downloads
All versions This version
Views 104104
Downloads 7575
Data volume 61.9 MB61.9 MB
Unique views 8787
Unique downloads 6666

Share

Cite as