Journal article Open Access

Sebile Başok Diş. Doğal Olanın Yitimi ve İnsanın Düşüşü Hakkında Felsefi Bir İnceleme. Konya: Çizgi Yayınları, 2019, 272 s., ISBN 978-605-196-300-6.

ATMACA, Sevgi


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.6779073</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>ATMACA, Sevgi</creatorName>
   <givenName>Sevgi</givenName>
   <familyName>ATMACA</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-7799-1824</nameIdentifier>
   <affiliation>Balıkesir Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Sebile Başok Diş. Doğal Olanın Yitimi ve İnsanın Düşüşü Hakkında Felsefi Bir İnceleme. Konya: Çizgi Yayınları, 2019, 272 s., ISBN 978-605-196-300-6.</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Book Review</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-06-29</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/6779073</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsDerivedFrom">https://en.theosophiajournal.com/</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.6779072</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/journal-philosophy-theology-social-scieces-humanities</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Tarihin ilk zamanlarından bu yana insanın doğa &amp;uuml;zerindeki tahribatı varlığını devam ettirmiştir. Doğal olandan uzaklaşma, mekanik d&amp;uuml;zene sağlanan uyum, doğal olanın basit gelmesi bu tahrifata karşı farkındalığı d&amp;uuml;ş&amp;uuml;rmektedir. Sebile Başok Diş&amp;rsquo;in &lt;em&gt;Doğal Olanın Yitimi ve İnsanın D&amp;uuml;ş&amp;uuml;ş&amp;uuml; Hakkında Felsefi Bir İnceleme &lt;/em&gt;kitabı bu konuları ele almıştır. Kitap d&amp;ouml;rt ana başlıktan ve her b&amp;ouml;l&amp;uuml;m de kendi i&amp;ccedil;erisinde ilgili alt başlıklardan oluşmaktadır. Başlıklar ele alındığında i&amp;ccedil;eriklerle uyumlu olduğu g&amp;ouml;r&amp;uuml;lmektedir. Alt metinler konu başlıklarını a&amp;ccedil;ıklar niteliktedir. Konu b&amp;uuml;t&amp;uuml;nl&amp;uuml;ğ&amp;uuml; baştan sona anlamlı bir şekilde korunmuştur.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Kitabı okurken b&amp;ouml;l&amp;uuml;m başlarında filozofların ve bazı yazarların konuyla ilgili fikirlerine yer verilmesi okuyucuda b&amp;ouml;l&amp;uuml;m i&amp;ccedil;eriği hakkında &amp;ouml;n hazırlık oluşturmakta ve konunun anlaşılması noktasında da kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca yazarın sade, anlaşılır bir dil kullanması da yine &amp;ouml;n bilgisi olmayan okuyucuların bile anlatılmak isteneni a&amp;ccedil;ık&amp;ccedil;a anlamasını sağlamış; &amp;ccedil;ok laf, anlam karmaşası gibi gereksiz kelime yoğunluğundan uzak bir anlatımla yazılmıştır. Problemlere dini a&amp;ccedil;ıdan yaklaşırken tek bir din referans alınmamış, konular objektif bir şekilde incelenip gerek beşer&amp;icirc; gerekse ilahi k&amp;ouml;kenli dinlerin konu ile ilgili g&amp;ouml;r&amp;uuml;şlerine şeffaf bir şekilde yaklaşılmıştır. Bu da okuyucu i&amp;ccedil;in tekd&amp;uuml;zelikten uzak bir okuma keyfi sunmaktadır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;...&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">Citation/©: Atmaca, S. (2022). Doğal Olanın Yitimi ve İnsanın Düşüşü Hakkında Felsefi Bir İnceleme by Sebile Başok Diş. Theosophia, 4, 119-121.</description>
 </descriptions>
</resource>
104
75
views
downloads
All versions This version
Views 104104
Downloads 7575
Data volume 61.9 MB61.9 MB
Unique views 8787
Unique downloads 6666

Share

Cite as