Journal article Open Access

Sebile Başok Diş. Doğal Olanın Yitimi ve İnsanın Düşüşü Hakkında Felsefi Bir İnceleme. Konya: Çizgi Yayınları, 2019, 272 s., ISBN 978-605-196-300-6.

ATMACA, Sevgi


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.6779073">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.6779073</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6779073"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0001-7799-1824">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0001-7799-1824</dct:identifier>
    <foaf:name>ATMACA, Sevgi</foaf:name>
    <foaf:givenName>Sevgi</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>ATMACA</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Balıkesir Üniversitesi</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Sebile Başok Diş. Doğal Olanın Yitimi ve İnsanın Düşüşü Hakkında Felsefi Bir İnceleme. Konya: Çizgi Yayınları, 2019, 272 s., ISBN 978-605-196-300-6.</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2022</dct:issued>
  <dcat:keyword>Book Review</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2022-06-29</dct:issued>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/6779073"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/6779073</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:source rdf:resource="https://en.theosophiajournal.com/"/>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6779072"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/journal-philosophy-theology-social-scieces-humanities"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Tarihin ilk zamanlarından bu yana insanın doğa &amp;uuml;zerindeki tahribatı varlığını devam ettirmiştir. Doğal olandan uzaklaşma, mekanik d&amp;uuml;zene sağlanan uyum, doğal olanın basit gelmesi bu tahrifata karşı farkındalığı d&amp;uuml;ş&amp;uuml;rmektedir. Sebile Başok Diş&amp;rsquo;in &lt;em&gt;Doğal Olanın Yitimi ve İnsanın D&amp;uuml;ş&amp;uuml;ş&amp;uuml; Hakkında Felsefi Bir İnceleme &lt;/em&gt;kitabı bu konuları ele almıştır. Kitap d&amp;ouml;rt ana başlıktan ve her b&amp;ouml;l&amp;uuml;m de kendi i&amp;ccedil;erisinde ilgili alt başlıklardan oluşmaktadır. Başlıklar ele alındığında i&amp;ccedil;eriklerle uyumlu olduğu g&amp;ouml;r&amp;uuml;lmektedir. Alt metinler konu başlıklarını a&amp;ccedil;ıklar niteliktedir. Konu b&amp;uuml;t&amp;uuml;nl&amp;uuml;ğ&amp;uuml; baştan sona anlamlı bir şekilde korunmuştur.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kitabı okurken b&amp;ouml;l&amp;uuml;m başlarında filozofların ve bazı yazarların konuyla ilgili fikirlerine yer verilmesi okuyucuda b&amp;ouml;l&amp;uuml;m i&amp;ccedil;eriği hakkında &amp;ouml;n hazırlık oluşturmakta ve konunun anlaşılması noktasında da kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca yazarın sade, anlaşılır bir dil kullanması da yine &amp;ouml;n bilgisi olmayan okuyucuların bile anlatılmak isteneni a&amp;ccedil;ık&amp;ccedil;a anlamasını sağlamış; &amp;ccedil;ok laf, anlam karmaşası gibi gereksiz kelime yoğunluğundan uzak bir anlatımla yazılmıştır. Problemlere dini a&amp;ccedil;ıdan yaklaşırken tek bir din referans alınmamış, konular objektif bir şekilde incelenip gerek beşer&amp;icirc; gerekse ilahi k&amp;ouml;kenli dinlerin konu ile ilgili g&amp;ouml;r&amp;uuml;şlerine şeffaf bir şekilde yaklaşılmıştır. Bu da okuyucu i&amp;ccedil;in tekd&amp;uuml;zelikten uzak bir okuma keyfi sunmaktadır.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;...&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:description>Citation/©: Atmaca, S. (2022). Doğal Olanın Yitimi ve İnsanın Düşüşü Hakkında Felsefi Bir İnceleme by Sebile Başok Diş. Theosophia, 4, 119-121.</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6779073"/>
    <dcat:byteSize>824806</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/6779073/files/04_07_satmaca.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
104
75
views
downloads
All versions This version
Views 104104
Downloads 7575
Data volume 61.9 MB61.9 MB
Unique views 8787
Unique downloads 6666

Share

Cite as