Journal article Open Access

Sebile Başok Diş. Doğal Olanın Yitimi ve İnsanın Düşüşü Hakkında Felsefi Bir İnceleme. Konya: Çizgi Yayınları, 2019, 272 s., ISBN 978-605-196-300-6.

ATMACA, Sevgi

Tarihin ilk zamanlarından bu yana insanın doğa üzerindeki tahribatı varlığını devam ettirmiştir. Doğal olandan uzaklaşma, mekanik düzene sağlanan uyum, doğal olanın basit gelmesi bu tahrifata karşı farkındalığı düşürmektedir. Sebile Başok Diş’in Doğal Olanın Yitimi ve İnsanın Düşüşü Hakkında Felsefi Bir İnceleme kitabı bu konuları ele almıştır. Kitap dört ana başlıktan ve her bölüm de kendi içerisinde ilgili alt başlıklardan oluşmaktadır. Başlıklar ele alındığında içeriklerle uyumlu olduğu görülmektedir. Alt metinler konu başlıklarını açıklar niteliktedir. Konu bütünlüğü baştan sona anlamlı bir şekilde korunmuştur.

Kitabı okurken bölüm başlarında filozofların ve bazı yazarların konuyla ilgili fikirlerine yer verilmesi okuyucuda bölüm içeriği hakkında ön hazırlık oluşturmakta ve konunun anlaşılması noktasında da kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca yazarın sade, anlaşılır bir dil kullanması da yine ön bilgisi olmayan okuyucuların bile anlatılmak isteneni açıkça anlamasını sağlamış; çok laf, anlam karmaşası gibi gereksiz kelime yoğunluğundan uzak bir anlatımla yazılmıştır. Problemlere dini açıdan yaklaşırken tek bir din referans alınmamış, konular objektif bir şekilde incelenip gerek beşerî gerekse ilahi kökenli dinlerin konu ile ilgili görüşlerine şeffaf bir şekilde yaklaşılmıştır. Bu da okuyucu için tekdüzelikten uzak bir okuma keyfi sunmaktadır.

...

Citation/©: Atmaca, S. (2022). Doğal Olanın Yitimi ve İnsanın Düşüşü Hakkında Felsefi Bir İnceleme by Sebile Başok Diş. Theosophia, 4, 119-121.
Files (824.8 kB)
Name Size
04_07_satmaca.pdf
md5:c40c908708fae267c87cdc1bf44b5cad
824.8 kB Download
144
110
views
downloads
All versions This version
Views 144144
Downloads 110110
Data volume 90.7 MB90.7 MB
Unique views 124124
Unique downloads 9797

Share

Cite as