Journal article Open Access

Toplumsal Savurganlığa Dair Fıkhî Bir Değerlendirme

YALÇİNER, Şeyma Sezer


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Fıkıh</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">İsraf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Hacr</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Sefeh</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kapitalizm</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Tüketim Kültürü</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Tüketim Toplumu</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20220630052342.0</controlfield>
 <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Citation/©: Yalçiner, Ş.S. (2022). Toplumsal Savurganlığa Dair Fıkhî Bir Değerlendirme. Theosophia, 4, 77-96.</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">6779001</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">930530</subfield>
  <subfield code="z">md5:2615ef291068af23135b4362a67981ba</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/6779001/files/04_05_ssyalciner.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-06-29</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="p">user-journal-philosophy-theology-social-scieces-humanities</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:6779001</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="c">77-96</subfield>
  <subfield code="p">Theosophia</subfield>
  <subfield code="n">4</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-4587-2270</subfield>
  <subfield code="a">YALÇİNER, Şeyma Sezer</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Toplumsal Savurganlığa Dair Fıkhî Bir Değerlendirme</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-journal-philosophy-theology-social-scieces-humanities</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;Ouml;z: &lt;/strong&gt;Kapitalizm sisteminin ayakta durabilmesi, &amp;uuml;retim-t&amp;uuml;ketim d&amp;ouml;ng&amp;uuml;s&amp;uuml;n&amp;uuml;n devamlılığına bağlıdır. D&amp;ouml;ng&amp;uuml;n&amp;uuml;n bozulmaması i&amp;ccedil;in sistem; kitle iletişim ara&amp;ccedil;ları, reklam, moda, alışveriş merkezi gibi vesileleri kullanarak ihtiya&amp;ccedil; kavramının mahiyetinin değişmesine ve bir&amp;ccedil;ok yapay ihtiyacın ortaya &amp;ccedil;ıkmasına sebep olmuştur. İnsanlar, yeni ihtiya&amp;ccedil;larını tatmin i&amp;ccedil;in daha &amp;ccedil;ok t&amp;uuml;ketime y&amp;ouml;nelmiş, savurganlık kategorisinde değerlendirilebilecek hedonik, sembolik ve g&amp;ouml;steriş&amp;ccedil;i t&amp;uuml;ketim &amp;ccedil;eşitleri normalleşmiş ve t&amp;uuml;ketim k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r&amp;uuml;, toplumlara h&amp;acirc;kim hale gelmiştir. Bu k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r, t&amp;uuml;ketim toplumunun oluşmasına ve savurganlığın artık toplumların bir vasfı haline gelmesine sebep olmuştur. İsl&amp;acirc;m Hukuku&amp;rsquo;nda sef&amp;icirc;h olarak ifade edilen savurgan kimsenin mal&amp;icirc; tasarruflarına, malını tebz&amp;icirc;r ile yok etmesinin ve savurganlığı sebebiyle kendisinin, bakmakla y&amp;uuml;k&amp;uuml;ml&amp;uuml; olduğu bireylerin ve toplumun maruz kalabileceği zararların &amp;ouml;n&amp;uuml;ne ge&amp;ccedil;mek amacıyla hacr konulur. M&amp;uuml;meyyiz &amp;ccedil;ocuk gibi yararına olan tasarrufları ge&amp;ccedil;erli, zararına olan tasarrufları ge&amp;ccedil;ersiz sayılır, yarar ve zarara ihtimali olan tasarrufları ise velisinin iznine bağlıdır. G&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;z T&amp;uuml;rk hukukunda da benzer şekilde savurganlar, kısıtlılık altına alınırlar. Sef&amp;icirc;he uygulanan yaptırımların ama&amp;ccedil;ları ve savurganlığın yıkıcı sonu&amp;ccedil;ları g&amp;ouml;z &amp;ouml;n&amp;uuml;nde bulundurulduğunda bu yaptırımların benzerlerinin, dakik incelemeler ile hukukun yetki alanına riayet edilip bireylerin hak gaspına sebep olunmaması şartıyla, &amp;ldquo;sef&amp;icirc;h toplumlara&amp;rdquo; da uygulanabileceği s&amp;ouml;ylenebilir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">url</subfield>
  <subfield code="i">isDerivedFrom</subfield>
  <subfield code="a">https://en.theosophiajournal.com/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.6779000</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.6779001</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
</record>
78
77
views
downloads
All versions This version
Views 7878
Downloads 7777
Data volume 71.7 MB71.7 MB
Unique views 6262
Unique downloads 5959

Share

Cite as