Journal article Open Access

Toplumsal Savurganlığa Dair Fıkhî Bir Değerlendirme

YALÇİNER, Şeyma Sezer


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.6779001</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>YALÇİNER, Şeyma Sezer</creatorName>
   <givenName>Şeyma Sezer</givenName>
   <familyName>YALÇİNER</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-4587-2270</nameIdentifier>
   <affiliation>Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Toplumsal Savurganlığa Dair Fıkhî Bir Değerlendirme</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Fıkıh</subject>
  <subject>İsraf</subject>
  <subject>Hacr</subject>
  <subject>Sefeh</subject>
  <subject>Kapitalizm</subject>
  <subject>Tüketim Kültürü</subject>
  <subject>Tüketim Toplumu</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-06-29</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/6779001</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsDerivedFrom">https://en.theosophiajournal.com/</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.6779000</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/journal-philosophy-theology-social-scieces-humanities</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;Ouml;z: &lt;/strong&gt;Kapitalizm sisteminin ayakta durabilmesi, &amp;uuml;retim-t&amp;uuml;ketim d&amp;ouml;ng&amp;uuml;s&amp;uuml;n&amp;uuml;n devamlılığına bağlıdır. D&amp;ouml;ng&amp;uuml;n&amp;uuml;n bozulmaması i&amp;ccedil;in sistem; kitle iletişim ara&amp;ccedil;ları, reklam, moda, alışveriş merkezi gibi vesileleri kullanarak ihtiya&amp;ccedil; kavramının mahiyetinin değişmesine ve bir&amp;ccedil;ok yapay ihtiyacın ortaya &amp;ccedil;ıkmasına sebep olmuştur. İnsanlar, yeni ihtiya&amp;ccedil;larını tatmin i&amp;ccedil;in daha &amp;ccedil;ok t&amp;uuml;ketime y&amp;ouml;nelmiş, savurganlık kategorisinde değerlendirilebilecek hedonik, sembolik ve g&amp;ouml;steriş&amp;ccedil;i t&amp;uuml;ketim &amp;ccedil;eşitleri normalleşmiş ve t&amp;uuml;ketim k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r&amp;uuml;, toplumlara h&amp;acirc;kim hale gelmiştir. Bu k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r, t&amp;uuml;ketim toplumunun oluşmasına ve savurganlığın artık toplumların bir vasfı haline gelmesine sebep olmuştur. İsl&amp;acirc;m Hukuku&amp;rsquo;nda sef&amp;icirc;h olarak ifade edilen savurgan kimsenin mal&amp;icirc; tasarruflarına, malını tebz&amp;icirc;r ile yok etmesinin ve savurganlığı sebebiyle kendisinin, bakmakla y&amp;uuml;k&amp;uuml;ml&amp;uuml; olduğu bireylerin ve toplumun maruz kalabileceği zararların &amp;ouml;n&amp;uuml;ne ge&amp;ccedil;mek amacıyla hacr konulur. M&amp;uuml;meyyiz &amp;ccedil;ocuk gibi yararına olan tasarrufları ge&amp;ccedil;erli, zararına olan tasarrufları ge&amp;ccedil;ersiz sayılır, yarar ve zarara ihtimali olan tasarrufları ise velisinin iznine bağlıdır. G&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;z T&amp;uuml;rk hukukunda da benzer şekilde savurganlar, kısıtlılık altına alınırlar. Sef&amp;icirc;he uygulanan yaptırımların ama&amp;ccedil;ları ve savurganlığın yıkıcı sonu&amp;ccedil;ları g&amp;ouml;z &amp;ouml;n&amp;uuml;nde bulundurulduğunda bu yaptırımların benzerlerinin, dakik incelemeler ile hukukun yetki alanına riayet edilip bireylerin hak gaspına sebep olunmaması şartıyla, &amp;ldquo;sef&amp;icirc;h toplumlara&amp;rdquo; da uygulanabileceği s&amp;ouml;ylenebilir.&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">Citation/©: Yalçiner, Ş.S. (2022). Toplumsal Savurganlığa Dair Fıkhî Bir Değerlendirme. Theosophia, 4, 77-96.</description>
 </descriptions>
</resource>
78
77
views
downloads
All versions This version
Views 7878
Downloads 7777
Data volume 71.7 MB71.7 MB
Unique views 6262
Unique downloads 5959

Share

Cite as