Journal article Open Access

Toplumsal Savurganlığa Dair Fıkhî Bir Değerlendirme

YALÇİNER, Şeyma Sezer


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.6779001">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.6779001</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6779001"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-4587-2270">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-4587-2270</dct:identifier>
    <foaf:name>YALÇİNER, Şeyma Sezer</foaf:name>
    <foaf:givenName>Şeyma Sezer</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>YALÇİNER</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Toplumsal Savurganlığa Dair Fıkhî Bir Değerlendirme</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2022</dct:issued>
  <dcat:keyword>Fıkıh</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>İsraf</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Hacr</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Sefeh</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Kapitalizm</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Tüketim Kültürü</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Tüketim Toplumu</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2022-06-29</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/TR"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/6779001"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/6779001</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:source rdf:resource="https://en.theosophiajournal.com/"/>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6779000"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/journal-philosophy-theology-social-scieces-humanities"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;Ouml;z: &lt;/strong&gt;Kapitalizm sisteminin ayakta durabilmesi, &amp;uuml;retim-t&amp;uuml;ketim d&amp;ouml;ng&amp;uuml;s&amp;uuml;n&amp;uuml;n devamlılığına bağlıdır. D&amp;ouml;ng&amp;uuml;n&amp;uuml;n bozulmaması i&amp;ccedil;in sistem; kitle iletişim ara&amp;ccedil;ları, reklam, moda, alışveriş merkezi gibi vesileleri kullanarak ihtiya&amp;ccedil; kavramının mahiyetinin değişmesine ve bir&amp;ccedil;ok yapay ihtiyacın ortaya &amp;ccedil;ıkmasına sebep olmuştur. İnsanlar, yeni ihtiya&amp;ccedil;larını tatmin i&amp;ccedil;in daha &amp;ccedil;ok t&amp;uuml;ketime y&amp;ouml;nelmiş, savurganlık kategorisinde değerlendirilebilecek hedonik, sembolik ve g&amp;ouml;steriş&amp;ccedil;i t&amp;uuml;ketim &amp;ccedil;eşitleri normalleşmiş ve t&amp;uuml;ketim k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r&amp;uuml;, toplumlara h&amp;acirc;kim hale gelmiştir. Bu k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r, t&amp;uuml;ketim toplumunun oluşmasına ve savurganlığın artık toplumların bir vasfı haline gelmesine sebep olmuştur. İsl&amp;acirc;m Hukuku&amp;rsquo;nda sef&amp;icirc;h olarak ifade edilen savurgan kimsenin mal&amp;icirc; tasarruflarına, malını tebz&amp;icirc;r ile yok etmesinin ve savurganlığı sebebiyle kendisinin, bakmakla y&amp;uuml;k&amp;uuml;ml&amp;uuml; olduğu bireylerin ve toplumun maruz kalabileceği zararların &amp;ouml;n&amp;uuml;ne ge&amp;ccedil;mek amacıyla hacr konulur. M&amp;uuml;meyyiz &amp;ccedil;ocuk gibi yararına olan tasarrufları ge&amp;ccedil;erli, zararına olan tasarrufları ge&amp;ccedil;ersiz sayılır, yarar ve zarara ihtimali olan tasarrufları ise velisinin iznine bağlıdır. G&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;z T&amp;uuml;rk hukukunda da benzer şekilde savurganlar, kısıtlılık altına alınırlar. Sef&amp;icirc;he uygulanan yaptırımların ama&amp;ccedil;ları ve savurganlığın yıkıcı sonu&amp;ccedil;ları g&amp;ouml;z &amp;ouml;n&amp;uuml;nde bulundurulduğunda bu yaptırımların benzerlerinin, dakik incelemeler ile hukukun yetki alanına riayet edilip bireylerin hak gaspına sebep olunmaması şartıyla, &amp;ldquo;sef&amp;icirc;h toplumlara&amp;rdquo; da uygulanabileceği s&amp;ouml;ylenebilir.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:description>Citation/©: Yalçiner, Ş.S. (2022). Toplumsal Savurganlığa Dair Fıkhî Bir Değerlendirme. Theosophia, 4, 77-96.</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6779001"/>
    <dcat:byteSize>930530</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/6779001/files/04_05_ssyalciner.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
78
77
views
downloads
All versions This version
Views 7878
Downloads 7777
Data volume 71.7 MB71.7 MB
Unique views 6262
Unique downloads 5959

Share

Cite as