Journal article Open Access

İbn Arabî'ye göre Firavun'un İmanı ve Alâeddin el-Buhârî'nin Konuya Dair Eleştirileri

TİRYAKİ, Mervenur


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">İbn Arabî</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Alâeddin el-Buhârî</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Firavun</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">İman</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Yeis</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20220629134830.0</controlfield>
 <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Citation/©: Tiryaki, M. (2022). İbn Arabî'ye göre Firavun'un İmanı ve Alâeddin el-Buhârî'nin Konuya Dair Eleştirileri. Theosophia, 4, 61-76.</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">6778986</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">808062</subfield>
  <subfield code="z">md5:b610a0e315bc80e4bb0570be8155a8c5</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/6778986/files/04_04_mtiryaki.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-06-29</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="p">user-journal-philosophy-theology-social-scieces-humanities</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:6778986</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="c">61-76</subfield>
  <subfield code="p">Theosophia</subfield>
  <subfield code="n">4</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-0097-6479</subfield>
  <subfield code="a">TİRYAKİ, Mervenur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">İbn Arabî'ye göre Firavun'un İmanı ve Alâeddin el-Buhârî'nin Konuya Dair Eleştirileri</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-journal-philosophy-theology-social-scieces-humanities</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;Ouml;z: &lt;/strong&gt;İbn Arab&amp;icirc;, İslam d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nce tarihinin en &amp;ouml;nemli simalarından biridir. Onu d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nce tarihinde bu derece &amp;ouml;nemli kılan unsur, S&amp;uuml;nni Kelam paradigmasının dışına &amp;ccedil;ıkarak ontolojiden epistemolojiye kadar yeni bir sistem inşa etmesi ve tasavvufu yalnızca ahlaki gelişim s&amp;uuml;reci olmaktan &amp;ccedil;ıkarıp k&amp;uuml;lli bir ilm&amp;icirc; disiplin h&amp;acirc;line getirmesidir. Bu sebeple bir&amp;ccedil;ok tartışmaya konu olmuş, lehte ve aleyhte hakkında bir&amp;ccedil;ok eser kaleme alınmıştır. Al&amp;acirc;eddin el-Buh&amp;acirc;r&amp;icirc;, Ibn Arab&amp;icirc;&amp;rsquo;yi ve onun vahdet-i v&amp;uuml;c&amp;ucirc;d sistemini eleştiren en &amp;ouml;nemli muarızlardan biridir. O, İbn Arab&amp;icirc; ve vahdet-i v&amp;uuml;c&amp;ucirc;d &amp;ouml;ğretisine y&amp;ouml;nelik muhtelif eleştirilerini m&amp;uuml;stakil bir eserde toplamıştır. Bu eleştirilerden biri de Firavun&amp;rsquo;un imanının sıhhatine dairdir. İbn Arab&amp;icirc; genel kabul&amp;uuml;n aksine Firavun&amp;rsquo;un iman &amp;uuml;zere &amp;ouml;ld&amp;uuml;ğ&amp;uuml;n&amp;uuml; iddia eder. Al&amp;acirc;eddin el-Buh&amp;acirc;r&amp;icirc;, nasstan deliller ileri s&amp;uuml;rerek İbn Arab&amp;icirc;&amp;#39;nin bu iddiasına karşı &amp;ccedil;ıkar. Firavun&amp;#39;un imanının ge&amp;ccedil;erli olmadığı hususunda M&amp;uuml;sl&amp;uuml;man &amp;acirc;limler arasında icmanın bulunması, Buh&amp;acirc;r&amp;icirc;&amp;#39;nin en temel arg&amp;uuml;manıdır. Biz, bu &amp;ccedil;alışmamızda İbn Arab&amp;icirc;&amp;rsquo;nin Firavun&amp;rsquo;un imanına dair d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncelerini tespit edip Buh&amp;acirc;r&amp;icirc;&amp;rsquo;nin konuya dair eleştirilerini incelemeye gayret edeceğiz.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">url</subfield>
  <subfield code="i">isDerivedFrom</subfield>
  <subfield code="a">https://en.theosophiajournal.com/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.6778985</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.6778986</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
</record>
60
53
views
downloads
All versions This version
Views 6060
Downloads 5353
Data volume 42.8 MB42.8 MB
Unique views 5555
Unique downloads 4848

Share

Cite as