Journal article Open Access

İbn Arabî'ye göre Firavun'un İmanı ve Alâeddin el-Buhârî'nin Konuya Dair Eleştirileri

TİRYAKİ, Mervenur


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.6778986">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.6778986</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6778986"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0003-0097-6479">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0003-0097-6479</dct:identifier>
    <foaf:name>TİRYAKİ, Mervenur</foaf:name>
    <foaf:givenName>Mervenur</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>TİRYAKİ</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>İbn Arabî'ye göre Firavun'un İmanı ve Alâeddin el-Buhârî'nin Konuya Dair Eleştirileri</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2022</dct:issued>
  <dcat:keyword>İbn Arabî</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Alâeddin el-Buhârî</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Firavun</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>İman</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Yeis</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2022-06-29</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/TR"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/6778986"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/6778986</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:source rdf:resource="https://en.theosophiajournal.com/"/>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6778985"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/journal-philosophy-theology-social-scieces-humanities"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;Ouml;z: &lt;/strong&gt;İbn Arab&amp;icirc;, İslam d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nce tarihinin en &amp;ouml;nemli simalarından biridir. Onu d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nce tarihinde bu derece &amp;ouml;nemli kılan unsur, S&amp;uuml;nni Kelam paradigmasının dışına &amp;ccedil;ıkarak ontolojiden epistemolojiye kadar yeni bir sistem inşa etmesi ve tasavvufu yalnızca ahlaki gelişim s&amp;uuml;reci olmaktan &amp;ccedil;ıkarıp k&amp;uuml;lli bir ilm&amp;icirc; disiplin h&amp;acirc;line getirmesidir. Bu sebeple bir&amp;ccedil;ok tartışmaya konu olmuş, lehte ve aleyhte hakkında bir&amp;ccedil;ok eser kaleme alınmıştır. Al&amp;acirc;eddin el-Buh&amp;acirc;r&amp;icirc;, Ibn Arab&amp;icirc;&amp;rsquo;yi ve onun vahdet-i v&amp;uuml;c&amp;ucirc;d sistemini eleştiren en &amp;ouml;nemli muarızlardan biridir. O, İbn Arab&amp;icirc; ve vahdet-i v&amp;uuml;c&amp;ucirc;d &amp;ouml;ğretisine y&amp;ouml;nelik muhtelif eleştirilerini m&amp;uuml;stakil bir eserde toplamıştır. Bu eleştirilerden biri de Firavun&amp;rsquo;un imanının sıhhatine dairdir. İbn Arab&amp;icirc; genel kabul&amp;uuml;n aksine Firavun&amp;rsquo;un iman &amp;uuml;zere &amp;ouml;ld&amp;uuml;ğ&amp;uuml;n&amp;uuml; iddia eder. Al&amp;acirc;eddin el-Buh&amp;acirc;r&amp;icirc;, nasstan deliller ileri s&amp;uuml;rerek İbn Arab&amp;icirc;&amp;#39;nin bu iddiasına karşı &amp;ccedil;ıkar. Firavun&amp;#39;un imanının ge&amp;ccedil;erli olmadığı hususunda M&amp;uuml;sl&amp;uuml;man &amp;acirc;limler arasında icmanın bulunması, Buh&amp;acirc;r&amp;icirc;&amp;#39;nin en temel arg&amp;uuml;manıdır. Biz, bu &amp;ccedil;alışmamızda İbn Arab&amp;icirc;&amp;rsquo;nin Firavun&amp;rsquo;un imanına dair d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncelerini tespit edip Buh&amp;acirc;r&amp;icirc;&amp;rsquo;nin konuya dair eleştirilerini incelemeye gayret edeceğiz.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:description>Citation/©: Tiryaki, M. (2022). İbn Arabî'ye göre Firavun'un İmanı ve Alâeddin el-Buhârî'nin Konuya Dair Eleştirileri. Theosophia, 4, 61-76.</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6778986"/>
    <dcat:byteSize>808062</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/6778986/files/04_04_mtiryaki.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
60
53
views
downloads
All versions This version
Views 6060
Downloads 5353
Data volume 42.8 MB42.8 MB
Unique views 5555
Unique downloads 4848

Share

Cite as