Journal article Open Access

Türkiye Merkezli Bir Tartışma: "Reference"ın Türkçesi

ÖZEL, Elif


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Gönderge</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Arda Denkel</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Oruç Aruoba</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Türkçe Felsefe</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Analitik Felsefe</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20220629134830.0</controlfield>
 <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Citation/©: Özel, E. (2022). Türkiye Merkezli Bir Tartışma: "Reference"ın Türkçesi. Theosophia, 4, 47-59.</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">6778966</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">777615</subfield>
  <subfield code="z">md5:6ee939a7d82d0d8a5b04477d9282e7b8</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/6778966/files/04_03_eozel.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-06-29</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="p">user-journal-philosophy-theology-social-scieces-humanities</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:6778966</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="c">47-59</subfield>
  <subfield code="p">Theosophia</subfield>
  <subfield code="n">4</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Uludağ Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-1022-6006</subfield>
  <subfield code="a">ÖZEL, Elif</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Türkiye Merkezli Bir Tartışma: "Reference"ın Türkçesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-journal-philosophy-theology-social-scieces-humanities</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;Ouml;z: &lt;/strong&gt;Bu &amp;ccedil;alışmada &amp;ccedil;oğunlukla Gottlob Frege&amp;rsquo;nin &amp;ldquo;On Sense and Reference&amp;rdquo; adlı makalesi baz alınarak T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;de ger&amp;ccedil;ekleşmiş iki tartışmanın ilki sunularak meseleye başka bir a&amp;ccedil;ıdan bakmanın imk&amp;acirc;nı takdim edilmiştir. Konu edinilen tartışma, Yazko Felsefe Yazıları dizisinde, &amp;ccedil;ağdaş analitik dil felsefesinin en temel terimlerinden biri olan &amp;ldquo;reference&amp;rdquo; s&amp;ouml;zc&amp;uuml;ğ&amp;uuml;n&amp;uuml;n T&amp;uuml;rk&amp;ccedil;e felsefe literat&amp;uuml;r&amp;uuml;ne alımlanışı bağlamında olup, Arda Denkel ile Oru&amp;ccedil; Aruoba&amp;rsquo;nın &amp;ouml;neri ve iddialarıyla ortaya &amp;ccedil;ıkmıştır. &amp;Ccedil;alışma, &amp;ldquo;reference&amp;rdquo;ın T&amp;uuml;rk&amp;ccedil;e&amp;rsquo;de &amp;ldquo;y&amp;ouml;nletim&amp;rdquo; mi yoksa &amp;ldquo;imlem&amp;rdquo; mi olarak karşılanacağı meselesini betimleyerek &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;me y&amp;ouml;nelik g&amp;ouml;nderge terimini teklif etmektedir. T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;deki felsefenin tarihinin yazımına k&amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;k bir katkı sağlayacağı d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;len ve &amp;ouml;nemli bir d&amp;ouml;n&amp;uuml;m noktasını hatırlatacağını varsaydığımız bu &amp;ccedil;alışma aynı zamanda tartışmayı g&amp;uuml;ncellemeyi de hedeflemiştir. Acaba biz &amp;ldquo;reference&amp;rdquo; s&amp;ouml;zc&amp;uuml;ğ&amp;uuml; ile bir terimi kullanarak o terim ile d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncede bir duyuma g&amp;ouml;ndermede mi bulunmaktayız; yoksa bir s&amp;ouml;zc&amp;uuml;ğ&amp;uuml;n dile getirilmesiyle anlamı olan bir nesne mi imlenmektedir? &amp;ldquo;Reference&amp;rdquo;a farklı yaklaşımlar bile ona T&amp;uuml;rk&amp;ccedil;ede bulabileceğimiz ya da oluşturabileceğimiz karşılıkları tartışılır kılma ihtimali vardır. Bu y&amp;ouml;n&amp;uuml;yle orijinal felsefe metinlerinden kopmadan s&amp;ouml;z konusu terim &amp;uuml;zerinde derinlemesine refleksiyon yapılması gerekmektedir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">url</subfield>
  <subfield code="i">isDerivedFrom</subfield>
  <subfield code="a">https://en.theosophiajournal.com/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.6778965</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.6778966</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
</record>
41
33
views
downloads
All versions This version
Views 4141
Downloads 3333
Data volume 25.7 MB25.7 MB
Unique views 3737
Unique downloads 3131

Share

Cite as