Journal article Open Access

Türkiye Merkezli Bir Tartışma: "Reference"ın Türkçesi

ÖZEL, Elif


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "inLanguage": {
  "alternateName": "tur", 
  "@type": "Language", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "description": "<p><strong>&Ouml;z: </strong>Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada &ccedil;o\u011funlukla Gottlob Frege&rsquo;nin &ldquo;On Sense and Reference&rdquo; adl\u0131 makalesi baz al\u0131narak T&uuml;rkiye&rsquo;de ger&ccedil;ekle\u015fmi\u015f iki tart\u0131\u015fman\u0131n ilki sunularak meseleye ba\u015fka bir a&ccedil;\u0131dan bakman\u0131n imk&acirc;n\u0131 takdim edilmi\u015ftir. Konu edinilen tart\u0131\u015fma, Yazko Felsefe Yaz\u0131lar\u0131 dizisinde, &ccedil;a\u011fda\u015f analitik dil felsefesinin en temel terimlerinden biri olan &ldquo;reference&rdquo; s&ouml;zc&uuml;\u011f&uuml;n&uuml;n T&uuml;rk&ccedil;e felsefe literat&uuml;r&uuml;ne al\u0131mlan\u0131\u015f\u0131 ba\u011flam\u0131nda olup, Arda Denkel ile Oru&ccedil; Aruoba&rsquo;n\u0131n &ouml;neri ve iddialar\u0131yla ortaya &ccedil;\u0131km\u0131\u015ft\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fma, &ldquo;reference&rdquo;\u0131n T&uuml;rk&ccedil;e&rsquo;de &ldquo;y&ouml;nletim&rdquo; mi yoksa &ldquo;imlem&rdquo; mi olarak kar\u015f\u0131lanaca\u011f\u0131 meselesini betimleyerek &ccedil;&ouml;z&uuml;me y&ouml;nelik g&ouml;nderge terimini teklif etmektedir. T&uuml;rkiye&rsquo;deki felsefenin tarihinin yaz\u0131m\u0131na k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir katk\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131 d&uuml;\u015f&uuml;n&uuml;len ve &ouml;nemli bir d&ouml;n&uuml;m noktas\u0131n\u0131 hat\u0131rlataca\u011f\u0131n\u0131 varsayd\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu &ccedil;al\u0131\u015fma ayn\u0131 zamanda tart\u0131\u015fmay\u0131 g&uuml;ncellemeyi de hedeflemi\u015ftir. Acaba biz &ldquo;reference&rdquo; s&ouml;zc&uuml;\u011f&uuml; ile bir terimi kullanarak o terim ile d&uuml;\u015f&uuml;ncede bir duyuma g&ouml;ndermede mi bulunmaktay\u0131z; yoksa bir s&ouml;zc&uuml;\u011f&uuml;n dile getirilmesiyle anlam\u0131 olan bir nesne mi imlenmektedir? &ldquo;Reference&rdquo;a farkl\u0131 yakla\u015f\u0131mlar bile ona T&uuml;rk&ccedil;ede bulabilece\u011fimiz ya da olu\u015fturabilece\u011fimiz kar\u015f\u0131l\u0131klar\u0131 tart\u0131\u015f\u0131l\u0131r k\u0131lma ihtimali vard\u0131r. Bu y&ouml;n&uuml;yle orijinal felsefe metinlerinden kopmadan s&ouml;z konusu terim &uuml;zerinde derinlemesine refleksiyon yap\u0131lmas\u0131 gerekmektedir.</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "affiliation": "Uluda\u011f \u00dcniversitesi", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-1022-6006", 
   "@type": "Person", 
   "name": "\u00d6ZEL, Elif"
  }
 ], 
 "headline": "T\u00fcrkiye Merkezli Bir Tart\u0131\u015fma: \"Reference\"\u0131n T\u00fcrk\u00e7esi", 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "datePublished": "2022-06-29", 
 "url": "https://zenodo.org/record/6778966", 
 "keywords": [
  "G\u00f6nderge", 
  "Arda Denkel", 
  "Oru\u00e7 Aruoba", 
  "T\u00fcrk\u00e7e Felsefe", 
  "Analitik Felsefe"
 ], 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.6778966", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.6778966", 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "name": "T\u00fcrkiye Merkezli Bir Tart\u0131\u015fma: \"Reference\"\u0131n T\u00fcrk\u00e7esi"
}
41
33
views
downloads
All versions This version
Views 4141
Downloads 3333
Data volume 25.7 MB25.7 MB
Unique views 3737
Unique downloads 3131

Share

Cite as