Journal article Open Access

Türkiye Merkezli Bir Tartışma: "Reference"ın Türkçesi

ÖZEL, Elif


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.6778966</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>ÖZEL, Elif</creatorName>
   <givenName>Elif</givenName>
   <familyName>ÖZEL</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-1022-6006</nameIdentifier>
   <affiliation>Uludağ Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Türkiye Merkezli Bir Tartışma: "Reference"ın Türkçesi</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Gönderge</subject>
  <subject>Arda Denkel</subject>
  <subject>Oruç Aruoba</subject>
  <subject>Türkçe Felsefe</subject>
  <subject>Analitik Felsefe</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-06-29</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/6778966</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsDerivedFrom">https://en.theosophiajournal.com/</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.6778965</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/journal-philosophy-theology-social-scieces-humanities</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;Ouml;z: &lt;/strong&gt;Bu &amp;ccedil;alışmada &amp;ccedil;oğunlukla Gottlob Frege&amp;rsquo;nin &amp;ldquo;On Sense and Reference&amp;rdquo; adlı makalesi baz alınarak T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;de ger&amp;ccedil;ekleşmiş iki tartışmanın ilki sunularak meseleye başka bir a&amp;ccedil;ıdan bakmanın imk&amp;acirc;nı takdim edilmiştir. Konu edinilen tartışma, Yazko Felsefe Yazıları dizisinde, &amp;ccedil;ağdaş analitik dil felsefesinin en temel terimlerinden biri olan &amp;ldquo;reference&amp;rdquo; s&amp;ouml;zc&amp;uuml;ğ&amp;uuml;n&amp;uuml;n T&amp;uuml;rk&amp;ccedil;e felsefe literat&amp;uuml;r&amp;uuml;ne alımlanışı bağlamında olup, Arda Denkel ile Oru&amp;ccedil; Aruoba&amp;rsquo;nın &amp;ouml;neri ve iddialarıyla ortaya &amp;ccedil;ıkmıştır. &amp;Ccedil;alışma, &amp;ldquo;reference&amp;rdquo;ın T&amp;uuml;rk&amp;ccedil;e&amp;rsquo;de &amp;ldquo;y&amp;ouml;nletim&amp;rdquo; mi yoksa &amp;ldquo;imlem&amp;rdquo; mi olarak karşılanacağı meselesini betimleyerek &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;me y&amp;ouml;nelik g&amp;ouml;nderge terimini teklif etmektedir. T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;deki felsefenin tarihinin yazımına k&amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;k bir katkı sağlayacağı d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;len ve &amp;ouml;nemli bir d&amp;ouml;n&amp;uuml;m noktasını hatırlatacağını varsaydığımız bu &amp;ccedil;alışma aynı zamanda tartışmayı g&amp;uuml;ncellemeyi de hedeflemiştir. Acaba biz &amp;ldquo;reference&amp;rdquo; s&amp;ouml;zc&amp;uuml;ğ&amp;uuml; ile bir terimi kullanarak o terim ile d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncede bir duyuma g&amp;ouml;ndermede mi bulunmaktayız; yoksa bir s&amp;ouml;zc&amp;uuml;ğ&amp;uuml;n dile getirilmesiyle anlamı olan bir nesne mi imlenmektedir? &amp;ldquo;Reference&amp;rdquo;a farklı yaklaşımlar bile ona T&amp;uuml;rk&amp;ccedil;ede bulabileceğimiz ya da oluşturabileceğimiz karşılıkları tartışılır kılma ihtimali vardır. Bu y&amp;ouml;n&amp;uuml;yle orijinal felsefe metinlerinden kopmadan s&amp;ouml;z konusu terim &amp;uuml;zerinde derinlemesine refleksiyon yapılması gerekmektedir.&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">Citation/©: Özel, E. (2022). Türkiye Merkezli Bir Tartışma: "Reference"ın Türkçesi. Theosophia, 4, 47-59.</description>
 </descriptions>
</resource>
41
33
views
downloads
All versions This version
Views 4141
Downloads 3333
Data volume 25.7 MB25.7 MB
Unique views 3737
Unique downloads 3131

Share

Cite as