Journal article Open Access

Türkiye Merkezli Bir Tartışma: "Reference"ın Türkçesi

ÖZEL, Elif


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.6778966">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.6778966</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6778966"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0003-1022-6006">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0003-1022-6006</dct:identifier>
    <foaf:name>ÖZEL, Elif</foaf:name>
    <foaf:givenName>Elif</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>ÖZEL</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Uludağ Üniversitesi</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Türkiye Merkezli Bir Tartışma: "Reference"ın Türkçesi</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2022</dct:issued>
  <dcat:keyword>Gönderge</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Arda Denkel</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Oruç Aruoba</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Türkçe Felsefe</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Analitik Felsefe</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2022-06-29</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/TR"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/6778966"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/6778966</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:source rdf:resource="https://en.theosophiajournal.com/"/>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6778965"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/journal-philosophy-theology-social-scieces-humanities"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;Ouml;z: &lt;/strong&gt;Bu &amp;ccedil;alışmada &amp;ccedil;oğunlukla Gottlob Frege&amp;rsquo;nin &amp;ldquo;On Sense and Reference&amp;rdquo; adlı makalesi baz alınarak T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;de ger&amp;ccedil;ekleşmiş iki tartışmanın ilki sunularak meseleye başka bir a&amp;ccedil;ıdan bakmanın imk&amp;acirc;nı takdim edilmiştir. Konu edinilen tartışma, Yazko Felsefe Yazıları dizisinde, &amp;ccedil;ağdaş analitik dil felsefesinin en temel terimlerinden biri olan &amp;ldquo;reference&amp;rdquo; s&amp;ouml;zc&amp;uuml;ğ&amp;uuml;n&amp;uuml;n T&amp;uuml;rk&amp;ccedil;e felsefe literat&amp;uuml;r&amp;uuml;ne alımlanışı bağlamında olup, Arda Denkel ile Oru&amp;ccedil; Aruoba&amp;rsquo;nın &amp;ouml;neri ve iddialarıyla ortaya &amp;ccedil;ıkmıştır. &amp;Ccedil;alışma, &amp;ldquo;reference&amp;rdquo;ın T&amp;uuml;rk&amp;ccedil;e&amp;rsquo;de &amp;ldquo;y&amp;ouml;nletim&amp;rdquo; mi yoksa &amp;ldquo;imlem&amp;rdquo; mi olarak karşılanacağı meselesini betimleyerek &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;me y&amp;ouml;nelik g&amp;ouml;nderge terimini teklif etmektedir. T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;deki felsefenin tarihinin yazımına k&amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;k bir katkı sağlayacağı d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;len ve &amp;ouml;nemli bir d&amp;ouml;n&amp;uuml;m noktasını hatırlatacağını varsaydığımız bu &amp;ccedil;alışma aynı zamanda tartışmayı g&amp;uuml;ncellemeyi de hedeflemiştir. Acaba biz &amp;ldquo;reference&amp;rdquo; s&amp;ouml;zc&amp;uuml;ğ&amp;uuml; ile bir terimi kullanarak o terim ile d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncede bir duyuma g&amp;ouml;ndermede mi bulunmaktayız; yoksa bir s&amp;ouml;zc&amp;uuml;ğ&amp;uuml;n dile getirilmesiyle anlamı olan bir nesne mi imlenmektedir? &amp;ldquo;Reference&amp;rdquo;a farklı yaklaşımlar bile ona T&amp;uuml;rk&amp;ccedil;ede bulabileceğimiz ya da oluşturabileceğimiz karşılıkları tartışılır kılma ihtimali vardır. Bu y&amp;ouml;n&amp;uuml;yle orijinal felsefe metinlerinden kopmadan s&amp;ouml;z konusu terim &amp;uuml;zerinde derinlemesine refleksiyon yapılması gerekmektedir.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:description>Citation/©: Özel, E. (2022). Türkiye Merkezli Bir Tartışma: "Reference"ın Türkçesi. Theosophia, 4, 47-59.</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6778966"/>
    <dcat:byteSize>777615</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/6778966/files/04_03_eozel.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
41
33
views
downloads
All versions This version
Views 4141
Downloads 3333
Data volume 25.7 MB25.7 MB
Unique views 3737
Unique downloads 3131

Share

Cite as