Journal article Open Access

Harput Yöresine Ait İlâhilerin Müzikal Analizi

BIYIK, Tacetdin


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Dinî Mûsiki</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Harput Mûsikisi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">İlâhi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Makam</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Usûl</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20220629134830.0</controlfield>
 <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Citation/©: Bıyık, T. (2022). Harput Yöresine Ait İlâhilerin Müzikal Analizi. Theosophia, 4, 27-46.</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">6778694</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">803804</subfield>
  <subfield code="z">md5:f8277bac1c1ce6d45650c7b0e8d2435b</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/6778694/files/04_02_tbiyik.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-06-29</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="p">user-journal-philosophy-theology-social-scieces-humanities</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:6778694</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="c">27-46</subfield>
  <subfield code="p">Theosophia</subfield>
  <subfield code="n">4</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">İnönü Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-2204-7814</subfield>
  <subfield code="a">BIYIK, Tacetdin</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Harput Yöresine Ait İlâhilerin Müzikal Analizi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-journal-philosophy-theology-social-scieces-humanities</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;Ouml;z: &lt;/strong&gt;Bu &amp;ccedil;alışmada, Elazığ/Harput&amp;rsquo;ta genellikle y&amp;ouml;reye &amp;ouml;zg&amp;uuml; makam isimleri ile kullanılan veya sadece eser ismi ve formu zikredilerek tanımlanan anonim besteli il&amp;acirc;hi formundaki eserlerin Arel-Ezgi-Uzdilek sistemine g&amp;ouml;re m&amp;uuml;zikal yapılarının ve &amp;ouml;zelliklerinin, ayrıca makam ve us&amp;ucirc;l &amp;ouml;zelliklerinin tespit edilerek s&amp;ouml;z konusu eserlerin &amp;ouml;ncelikli olarak m&amp;uuml;zikal anlamda adlandırma ve tanımlanma probleminin &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;mlenmesi ama&amp;ccedil;lanmıştır. Y&amp;ouml;rede yaygın olarak seslendirilen bu formdaki eserlerin &amp;ccedil;oğunlukla halk m&amp;ucirc;sikisinde kullanılan nota sistemi ile kaydedilmesinin doğurduğu karışıklığın T&amp;uuml;rk klasik/sanat/tasavvuf m&amp;ucirc;sikisinde kullanılan makam ve us&amp;ucirc;l isimleri ile tespit edilip giderilmesinin &amp;ouml;nemli olduğundan yola &amp;ccedil;ıkılarak tespit edilen 20 adet il&amp;acirc;hi formundaki eser incelendi. İl&amp;acirc;hi g&amp;uuml;ftelerinin d&amp;ouml;şendiği ezgiler olduk&amp;ccedil;a kısa ve sade, ses genişlikleri genelde bir oktav ya da oktavdan daha dardır. Bazı eserlerde makamı oluşturan d&amp;ouml;rtl&amp;uuml; ve beşlilerin sadece bir kısmı kullanılmış, makamın b&amp;uuml;t&amp;uuml;n &amp;ouml;zelliklerini g&amp;ouml;sterecek mahiyette bir esere rastlanmamıştır. Eserlerin hemen hemen tamamında geleneksel Harput m&amp;ucirc;sikisinin nağmelerini bulmak m&amp;uuml;mk&amp;uuml;nd&amp;uuml;r. Ayrıca, din&amp;icirc; i&amp;ccedil;erikli eserlerle din&amp;icirc; nitelikte olmayan eserler m&amp;uuml;zikal anlamda hem teknik hem de &amp;uuml;slup bakımından b&amp;uuml;y&amp;uuml;k benzerlikler g&amp;ouml;stermektedir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">url</subfield>
  <subfield code="i">isDerivedFrom</subfield>
  <subfield code="a">https://en.theosophiajournal.com/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.6778693</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.6778694</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
</record>
50
46
views
downloads
All versions This version
Views 5050
Downloads 4646
Data volume 37.0 MB37.0 MB
Unique views 4343
Unique downloads 3838

Share

Cite as